นักวิจัย : ดร. ภูมิพัฒณ์ พงศ์พฤฒิกุล ดร. รัชฏ ขำบุญ อ. สุกัญญา สิงห์ตุ้ย อ.วราวุฒิ เรือนคำ
สังกัด : สำนักงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

นักวิจัย : ผศ.ดร.อรวรรณ อิ่มสมบัติ
สังกัด : วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT)

นักวิจัย : อาจารย์ ปฏิยุทธ์ ธันวานนท์
สังกัด : คณะศิลปศาสตร์

นักวิจัย : ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ
สังกัด : วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์(CITE)

นักวิจัย : ผศ.ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ
สังกัด : วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี

นักวิจัย : รศ.ดร. ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ และ อาจารย์สำราญ ไผ่นวล
สังกัด : วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์