ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2567

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยพลังและความสดใส อบอุ่นไปด้วยรอยยิ้ม นักศึกษาใหม่ต่างตื่นเต้นที่จะได้เริ่มต้นใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ในอ้อมกอด DPU

รายละเอียด »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนความสามารถพิเศษของสายงานกิจการนักศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

ตามที่สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เปิดรับสมัครและคัดเลือกทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษประเภทต่างๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ไปแล้วนั้น คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติม มีรายชื่อตามประกาศ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนทุกคนนะคะ

รายละเอียด »

Congratulations

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ปี 2567 ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนักศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้ น.ส.ชนิดาภา สุนนท์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ นายบรรพต แซ่ก้าง นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ น.ส.เจติยา โคศิลา นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ น.ส.พัลลภา ทาระวัตร นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายละเอียด »

พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

สายงานกิจการนักศึกษา จัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย คณะวิชา ชมรมต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00-15.30 ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 6

รายละเอียด »

 

 

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวทุนการศึกษา ( อ่านทั้งหมด )


การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200