ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โครงการนพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 - 15 กันยายน 2566 ไปแล้วนั้น คณะกรรมการฯได้ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกสามารถเข้าร่วมโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 39 คน ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านเกณฑ์ทุกคนค่ะ

รายละเอียด »

วันวิสาสะ ประจำปีการศึกษา 2566

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรม “ผูกข้อยอแขน ฮับน้องสู่ขวัญ ร้อยสายสัมพันธ์ สู่ขวัญน้องพี่” (วันวิสาสะ) ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ และอาคารสุทธิเกตุ (ศูนย์กีฬา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาจากวิทยาลัย/คณะวิชา ภายใต้กรอบการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสนุกสนานร่วมกัน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,500 คน

รายละเอียด »

โครงการประกวด DPU Smart Activities 2023

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ สายงานกิจการนักศึกษา DPU จัดโครงการประกวด DPU Smart Activities 2023 ทูตกิจกรรมประจำมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา เพื่อค้นหาผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการสื่อสารและเป็นแบบอย่างของการเรียนควบคู่การทำกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมพัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

รายละเอียด »

เปิดโลกกิจกรรม “New Style New Inspiration” ปีการศึกษา 2566

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ สายงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม “New Style New Inspiration” ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานน้ำพุ และ ถนนหน้าอาคาร 4 - 6 ซึ่งภายในงานมีบูธชมรมต่างๆ กว่า 30 ชมรมมารับสมัครสมาชิกเข้าชมรม โชว์การแสดงความสามารถจากนักศึกษา การออกร้านขายสินค้านักศึกษา “DPU Green Market”

รายละเอียด »

 

 

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวทุนการศึกษา ( อ่านทั้งหมด )


การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200