ชมรม 5 ด้าน ประกอบด้วย

 • กลุ่มชมรมด้านวิชาการ
 1. ชมรมโรบอท
 2. ชมรมภาษาและวัฒนธรรมจีน
 3. ชมรมออกแบบตกแต่งและแปรรูปอาหาร
 4. ชมรม Smart Teen
 5. ชมรม Maker Club
 6. ชมรมนักศึกษาจีน

 

 • กลุ่มชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมเพื่อสังคม
 1. ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท
 2. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ชมรมบำเพ็ญประโยชน์
 4. ชมรม To Be Number 1
 5. ชมรมรด. จิตอาสา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 6. ชมรมสโมสรโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 7. ชมรมใจใส "ลมหายใจไร้มลทิน"
 • กลุ่มชมรมด้านศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมจริยธรรม
 1. ชมรมพุทธศาสน์-ประเพณี
 2. ชมรมศิลปวัฒนธรรม
 3. ชมรมนักศึกษามุสลิม
 4. ชมรมนักศึกษาคริสเตียน
 5. ชมรมประหยัดเงินตราและเพิ่มค่านิยมไทย
 6. ชมรมครอบครัวพอเพียง
   
 • กลุ่มชมรมด้านนันทนาการ
 1. ชมรมถ่ายภาพ
 2. ชมรมดนตรีสากล
 3. ชมรมคณะนักร้องประสานเสียง
 4. ชมรมเชียร์และนันทนาการ
 5. ชมรมเชียร์ลีดเดอร์
 6. ชมรมวิทยายุทธจีน
 • กลุ่มชมรมด้านกีฬา
  1.  ชมรมแบดมินตัน
  2.  ชมรมกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว ยูโด, เทควันโด้, คาราเต้  
  3.  ชมรมอิเล็กทรอนิกส์ (e sport)
  4.  ชมรมฟุตบอล
  5.  ชมรมวอลเลย์บอล
  6. ชมรมกีฬา DPU Board Game
 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200