ติดต่อเรา

สายงานกิจการนักศึกษา  อาคารอเนกประสงค์และจอดรถ (อาคาร 10)  ชั้น 3
ที่อยู่: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2954-7300   โทรสาร 0-2580-0065   E-mail : [email protected]
เบอร์ภายในหน่วยงาน

 • รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา 379
 • ผู้จัดการฝ่ายกิจการนักศึกษา  265
 • เลขานุการรองอธิการบดี  103
 • สำนักงานเลขานุการ  677
 • Service Counter  200, 438
 • ทุนที่สายงานกิจการนักศึกษาดูแล / ทุนเพื่อนช่วยเพื่อนฯ / ทุน DPU Bright  489
 • งานให้คำปรึกษาและจัดหางาน  325
 • งานบริการสวัสดิการนักศึกษา  854 , 622
 • งานสันติวิธีและธรรมาภิบาล  827, 622
 • งานกิจกรรมนักศึกษาและอาสาสมัครเพื่อสังคม  694, 829
 • งานกีฬาและบริการกีฬา  676, 312, 206
 • งานวัฒนธรรม 544, 549
 • ประสานงานนศ.นานาชาติ(จีน)  153
 • สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  266
 • สโมสรนักศึกษา  221
 • ห้องออกกำลังกาย  205
 • สระว่ายน้ำ  220

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200