ติดต่อเรา

สายงานกิจการนักศึกษา  อาคารอเนกประสงค์และจอดรถ (อาคาร 10)  ชั้น 3
ที่อยู่: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2954-7300   โทรสาร 0-2580-0065   E-mail : sao@dpu.ac.th
เบอร์ภายในหน่วยงาน

 • รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา 379
 • ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา 735
 • ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา 489
 • ผู้จัดการฝ่ายกิจการนักศึกษา  265
 • หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการและการเงิน  677, 224
 • เลขานุการรองอธิการบดี  103
 • กลุ่มงานเลขานุการ  200, 536
 • กลุ่มงานให้คำปรึกษาและจัดหางาน  204, 325, 654
 • งานบริการสวัสดิการนักศึกษา  854, 488
 • กลุ่มงานสันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา  438, 827, 622
 • กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาและอาสาสมัครเพื่อสังคม  694, 692 , 829
 • กลุ่มงานกีฬาและบริการกีฬา  676, 312, 206
 • กลุ่มงานวัฒนธรรม 544, 549
 • กลุ่มงานประสานงานนศ.นานาชาติ(จีน)  114
 • ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 488
 • Career Prep. 736
 • หอพัก DPU 1  201
 • หอพัก DPU 2  202
 • สโมสรนักศึกษา  221
 • ห้องออกกำลังกาย  205
 • สระว่ายน้ำ  220

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200