ปัญหาที่ต้องแก้ไข

จากการปฏิบัติงานของคณะทำงานจัดระเบียบสังคมฯ พบกับปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้

 

1. ปัญหาด้านหอพัก 
          ปัญหาด้านหอพัก คือ ปัญหาการจดทะเบียนและไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 คือ ผู้ประกอบการหอพักยังไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 เท่าที่ควร ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายของทางราชการไม่เข้มงวด โดยเฉพาะหอพักที่ยังไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 จะสังเกตได้ว่าหอพักที่จดเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507  จะมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ  ให้มีการปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ยังไม่ถูกต้อง  เช่น เครื่องดับเพลิง  บันไดหนีไฟ  ในขณะที่หอพักที่ไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 กลับได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมากกว่าหอพักที่จดทะเบียนเป็นเพราะว่าหอพักที่ไม่จดทะเบียนไม่มีระเบียบที่เข้มงวด ทำให้นักศึกษามีอิสระเต็มที่ในการเข้า-ออก ซึ่งสนองความต้องการของผู้พักอาศัย และมีอัตราห้องว่างน้อยกว่าหอพักที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507  จนทำให้ผู้ประกอบการหอพักบางรายมีความประสงค์ไม่ขอจดเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ทั้งนี้เนื่องจากหอพักที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 มีเงื่อนไขในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย นักศึกษาที่พักอาศัยรู้สึกขาดความเป็นอิสระ โดยเฉพาะนักศึกษาที่อยู่กันเป็นคู่ แบบสามีภรรยา ช่วยกันแชร์ค่าห้อง จึงหันไปเช่าบ้านอยู่ด้วยกัน ทำให้การตรวจสอบยาก ในพื้นที่ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 มีหอพักเกิดขึ้นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการสำรวจพบว่าในพื้นที่มีหอพักจดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 จำนวน 54 หอพัก และยังไม่จดทะเบียนหอพักอีกจำนวน 4 หอพัก ที่รองรับจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และนักศึกษาต่างสถาบันที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  ซึ่งแต่ละปีจะมีนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่า เข้า-ออก หมุนเวียนกันเฉลี่ยอยู่ประมาณ 6,692 คนต่อปี  ไม่นับรวมนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วและยังอาศัยอยู่หอพักในพื้นที่อีกจำนวนหนึ่ง 


2. ปัญหาการมั่วสุมทางเพศ 
         ปัญหาการมั่วสุมทางเพศ ที่มีสาเหตุมาจากหอพักเกือบทุกหอพักเป็นแบบหอพักรวมที่ไม่ได้แยกชาย-หญิง ไว้แต่แรกเมื่อเข้าร่วมโครงการจัดระเบียบสังคม      ก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ในทางปฏิบัติจริงไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้จึงมีการอลุ่มอล่วยให้มีการแบ่งชั้นชาย -หญิง ในตึกเดียวกัน ทำให้นักศึกษา ชาย –หญิง ไม่สามารถแยกจากกันได้อย่างชัด ทำให้เกิดปัญหาการมั่วสุมทางเพศในหอพักเกิดขึ้นเหมือนเดิม จากกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

          กรณี 1. นักศึกษาชักชวนกันดื่มเหล้าในหอพักหลังสอบเสร็จโดยนัดเพื่อนผู้หญิงไปดื่มที่หอพักเพื่อนที่อยู่ในซอยประชาชื่นนนทบุรี 8  มีสมาชิก 5 คนเป็นผู้ชาย 4 คน ผู้หญิง 1 คน สั่งเบียร์ขึ้นไปดื่ม 2 ลัง ตั้งแต่เวลา 20.00-24.00น และชวนกันไปดื่มต่อที่รัชดาซอย 4 จากนั้นกลับมาดื่มต่อที่ห้องอีก จนผู้หญิงเมาไม่ได้สติเป็นเหตุให้ถูกเพื่อนชายข่มขืน 

          กรณี 2. เพื่อนข่มขืนแฟนของเพื่อนในหอพักโดยแฟนรู้เห็นเป็นใจโดยชวนเพื่อนมาดื่มเหล้าที่ห้องแล้วเปิดโอกาสให้เพื่อนอยู่ตามลำพังกับแฟนของตนเองจนถูกข่มขืน 

3. ปัญหาการทะเลาะวิวาทอันเนื่องมาจากแอลกอฮอล์ 
          ปัญหาการทะเลาะวิวาทอันเนื่องมาจากแอลกอฮอล์ สาเหตุมาจากหอพักที่ไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 เมื่อพอพักไม่เข้มงวดทำให้การเข้า-ออกได้ง่าย ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคือชวนกันออกเที่ยวกลางคืนช่วงเวลาหัวค่ำจะนัดรวมตัวกันส่วนมากเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังใหม่ต่อสังคมกลางคืน บริเวณ RCA รัชดาซอย 4 ซึ่งจะกลับมาประมาณ 03.00 น. มีเพื่อนผู้ชายมาส่งในสภาพมึนเมาสุราซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 ก็จะมีพวกเจ้าถิ่นนั่งจับกลุ่มดื่มสุราอยู่ก่อนแล้ว เกิดการเขม่นกับกลุ่มวัยรุ่นที่มาส่ง ถึงขั้นใช้กำลังทำร้ายร่างกายบางครั้งอาจใช้อาวุธปืนไล่ยิงกัน ส่วนนักศึกษาที่นั่งจับกลุ่มดื่มสุราจะส่งเสียงดัง ช่วงยังไม่เมาก็พูดรู้เรื่อง พอเมาก็หาเรื่องทะเลาะวิวาทระหว่างกลุ่มหรือมีการทะเลาะวิวาทกันเอง โดยเฉพาะบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ บางรายเป็นนักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้วแต่ยังพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก คนเหล่านี้มักจะสร้างปัญหาให้กับพื้นที่ชุมชนซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 เป็นผู้นำรุ่นน้องจับกลุ่มดื่มสุรา และก่อเหตุทะเลาะวิวาทไล่ทุบตีคนต่างถิ่นที่ไม่ใช่พักพวกของตน บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อเป็นจุดที่เกิดเหตุวิวาทบ่อยครั้งซึ่งเวลามีปัญหาการทะเลาะวิวาทในพื้นที่มักมีผู้ไม่แจ้งความดำเนินคดี สังเกตได้จากจำนวนคดีที่รับแจ้งความ ของ สภ.อ. เมืองนนทบุรี สาขาย่อยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการจัดระเบียบสังคมมีเหตุทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้ง แต่มีการแจ้งความดำเนินคดีน้อยกว่าความเป็นจริง 

4. ปัญหาเรื่องยาเสพติด 
          ปัญหาเรื่องยาเสพติดสาเหตุที่สำคัญคือหอพักที่ไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ในเมื่อพอพักไม่มีการเข้มงวดทำให้การเข้า-ออกได้ง่าย นักศึกษาส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด ผู้ปกครองดูแลไม่ทั่วถึง และไม่มีญาติพี่น้องในกรุงเทพมหานคร มาอยู่หอพักกันตามลำพังโดยใช้ชีวิตอิสระจึงง่ายต่อการชักจูงไปในทางที่ไม่ดีประกอบกับการถูกชักชวนจากเพื่อนที่เคยใช้ยาเสพติดมาก่อนให้ทดลองเสพดู และชักชวนกันไม่เรียนหนังสือ บางรายเช่าหอพักไว้เป็นที่เสพยา ดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้ 

          กรณี 1. นักศึกษาภาคค่ำ นำยาบ้าไปทดลองเสพที่ห้องเพื่อนที่อยู่ในซอยประชาชื่นนนทบุรี8 ระหว่างรอเรียน ในห้องพักประกอบด้วยเพื่อนและแฟนของเพื่อนหลังจากเสพยาแล้วพาแฟนเพื่อนนั่งซ้อนท้ายรถออกไปหาซื้อยามาเพิ่มระหว่างทางพาแฟนของเพื่อนแวะเข้าโรงแรมและข่มขืน 

          กรณี 2. เช่าห้องพักไว้เสพยาเสพติด หลังจากเลิกเรียนแล้วก็รวบรวมเงินกันออกไปหาซื้อยาเสพติดมาเสพในห้องพัก เมื่อเจ้าของห้องไม่นำเงินมาจ่ายค่าเช่าห้องและขาดการติดต่อเจ้าของหอพักจึงได้ล๊อกห้องพักไว้ เมื่อมีนักศึกษามาพบเจ้าของหอพักขอเอกสารในห้องคืน พอปิดห้องดูพบอุปกรณ์เสพยาเสพติดและบ้องกัญชาจำนวนหลายรายการ 

5. ปัญหาการค้าประเวณี 
          ปัญหาการค้าประเวณี สาเหตุมาจากการหอพักที่ไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 เมื่อหอพักไม่เข้มงวดทำให้การเข้า-ออกได้ง่าย นักศึกษามีสิ่งอำนวยสะดวกมากมาย มีการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ทำตัวหรูหรา และติดยาเสพติด เมื่อมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นทำให้ต้องมาขายบริการทางเพศ โดยใช้หอพักที่ไม่จดทะเบียน นั่งจับกลุ่มใต้หอพักหรือร้านเสริมสวยติดต่อผ่านมือถือและนายหน้าโดยมีอัลบั้มรูปให้ผู้ใช้บริการได้ดูโดยใช้หอพักเป็นสถานที่ให้บริการ หรือไม่ก็ออกไปข้างนอก พอถูกเจ้าหน้ากดดันก็จะออกไป ตามร้านอาหารที่มีนักท่องมารวมตัวกันอยู่มากๆ รูปแบบและวิธีการจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ 

6. ปัญหาการพนัน 
          ปัญหาการพนันเป็นปัญหาที่เกิดจากหอพักที่ไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ที่มีการเปิดให้ชมฟุตบอลในต่างประเทศทำให้เกิดการเล่นพนันบอลและมีโต๊ะบอลตามหอพักมีสายคอยเก็บโพยส่งโต๊ะบอล เมื่อถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีแล้วก็จะมีผู้มาประกันตัวออกไปแล้วกลับมาเปิดโต๊ะบอลเล่นอีก ปัญหาตามมาคือ พวกที่เสียพนันบอลจะต้องหาเงินมาจ่ายเจ้ามือโต๊ะบอล บางรายใช้เงินกู้นอกระบบ บางรายถูกเจ้าหนี้ยึดบัตร ATM ถึงเวลาเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนจาก กยศ. เข้า เจ้าหนี้พนันบอลก็จะนำออกมาชำระค่าพนันบอลหรือไม่ชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนดก็จะถูกทวงหนี้โดยใช้อิทธิผลขมขู่ บางรายอาจถูกทำร้ายร่างกาย 

7. ปัญหาการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 
          ปัญหาการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการติดยาเสพติด การเล่นการพนัน เที่ยวเตร่ยามค่ำคืน เมื่อทางครอบครัวส่งเงินมาให้ลงทะเบียนก็นำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จึงหาวิธีการอื่น ๆ ในการหาเงินมาเพื่อนำมาใช้หนี้การพนันและซื้อสิ่งเสพติด จึงทำให้เกิดการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ เกิดขึ้น 

8. ปัญหาอื่น ๆ 
          ด้านสถานบริการ มีสถานบริการเกิดขึ้นโดยรอบมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากในพื้นที่ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 โดยเฉพาะซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8/1 มีสถานบริการอยู่ประมาณ 10 แห่ง ที่จดทะเบียนไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มีการเปิดเกินเวลา และมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทถึงขั้นรุนแรง มีการใช้อาวุธทำร้ายร่างกาย คู่กรณีบางรายบาดเจ็บเย็บถึง 90 เข็ม (ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8/1) สาเหตุมาจากการดื่มสุราและเขม่นกับโต๊ะด้านข้างจึงยกพวกรุมทำร้ายกัน สถานบริการละเลยเรื่องความปลอดภัยในการตรวจอาวุธและปล่อยให้นักศึกษาในเครื่องแบบเข้าใช้บริการ ปล่อยให้มีการใช้สารเสพติด พกพาอาวุธเข้าสถานบันเทิงซึ่งทำให้พร้อมก่อเหตุได้ตลอดเวลาและในบางครั้งถึงแม้จะมีการเข้มงวดเรื่องอาวุธ ก็จะนำอาวุธซุกซ่อนไว้ในหอพักที่อยู่บริเวณใกล้เคียง บางร้านมีการแอบแฝงขายบริการทางเพศ มีการดำเนินการอย่างเป็นขบวนการ และยังมีการปล่อยให้นักศึกษาในเครื่องแบบชุดนักศึกษาเข้าใช้บริการ มีการประพฤติตนไม่เหมาะสม เช่น การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และมีพฤติกรรมส่อไปทางการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก 

          จากปัญหาดังกล่าวคณะทำงานโครงการจัดระเบียบสังคมฯ ได้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ภายใต้ความเสียสละและความร่วมมือกันเป็นไปอย่างดียิ่ง แต่การจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดระเบียบสังคมฯ นั้น จำเป็นต้องสร้างความมีส่วนร่วมของผู้อาศัยในพื้นที่เป้าหมายให้มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน ต้องการความสงบสุขร่วมกัน และต้องการเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่และปลอดภัยอย่างยั่งยืน และเพื่อให้โครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บรรลุถึงวัตถุประสงค์ คณะทำงานจัดระเบียบสังคมฯ เห็นสมควรที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการจัดระเบียบสังคมฯ ขึ้นไปอีก จึงกำหนดให้ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 เป็นพื้นที่ต้นแบบการจัดระเบียบสังคมแบบมีส่วนร่วมจากนักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการ ภายใต้ชื่อ CAMPUS SAFETY ZONE

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200