ห้องพยาบาล

นักศึกษาที่เจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายเบื้องต้นมหาวิทยาลัยฯ มีห้องพยาบาลเพื่อให้บริการนักศึกษายามเจ็บป่วย

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 08.30 - 18.30 น. โดยมีแพทย์และพยาบาลเป็นผู้ตรวจรักษาในเบื้องต้น

**ซึ่งแพทย์จะเข้ามาเวลา 13.00 - 17.00 น. ทุกวัน**                 

ห้องพยาบาลอยู่ที่บริเวณชั้น 1 อาคาร 3  หรือ  โทร. 02-954-7300 ต่อ 101

 

ผู้ให้บริการ :

                   คุณสุภาณี  ประะชุมชน        โทร. 081-2518338

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200