ภาพกิจกรรม

เสวนาการขอผ่อนผันทหารกองเกิน

สายงานกิจการนักศึกษา จัด "เสวนาการขอผ่อนผันทหาร" ประจำปี 2560 ให้กับนักศึกษาที่ยื่นผ่อนผันทหารกองเกินกับทางมหาวิทยาลัยเป็นปีแรก วิทยากรรับเชิญโดย พันโทบุญเรือง ศรีชมชื่น สัสดีเขตหลักสี่ มอบความรู้ และหลักการปฏิบัติตนในระหว่างการผ่อนผันทหาร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์

นักศึกษา DPU เดินรณรงค์ แกะ ล้าง เก็บ กล่อง UHT ที่ใช้แล้ว

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมเดินรณรงค์บริเวณชุมชนท่าทราย เพื่อช่วยสนับสนุนและช่วยสมทบกล่อง UHT ที่ใช้แล้ว ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Edufest @DPU NEW BUSINESS DNA

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรม Edufest @DPU NEW BUSINESS DNA วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน ร่วมกับ บริษัทโอสถสภา จำกัด, บริษัทซูปเปอร์เรซูเม่ จำกัด และ วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการ career talk recruitment 2016 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้อง ประชุมดร.ไสว สุทธิพิทักษ์

DPU จิตอาสาทำดีเพื่อ พ่อหลวง

สายงานกิจการนักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมทำกิจกรรม DPU จิตอาสาทำดีเพื่อ "พ่อหลวง" - แจกน้ำดื่ม - แจกพัด - เก็บขยะบริเวณสนามหลวง - แยกขยะ จุดรวมขยะ สำนักงานเขตพระนคร เมื่อวันที่ 18-27 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ สนามหลวง

งานทอดกฐินมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานทอดกฐิน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ วัดคุ้งนาบุญ ตำบลสี่คลอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

โครงการ Gen Z ไม่สูบบุหรี่

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการ "Gen Z ไม่สูบหรี่" มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การบรรยายพิเศษ การฉายหนังสั้นที่ชนะเลิศการประกวด "รณรงค์ปลอดบุหรี่ในวัยรุ่น" การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ วิดไฮเปอร์, กุ้ง สุทธิราช, โก็ะ นิพนธ์ และ โบ๊ต ด๊อกเตอร์ฟู

แถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน “DPU Gen Z ปลอดบุหรี่ฟุตซอลคัพ” ครั้งที่ 12

ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ คุณพีระพันธ์ เครือคงคา ประธานกรรมการ บริษัทเดฟโฟส์ปอร์ตประเทศไทย จำกัด คุณปิติ จงรักษ์ระวีวรรณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด และคุณฐิติรัตน์ ศรีคุ้มเหนือ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด บริษัทโรงงานสยามบอลล์สปอร์ต จำกัด

แอโรบิคเพื่อสุขภาพ

บุคลากร นักศึกษา ร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 16.30-18.00 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การประกวดหนังสั้น

สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์จัดการประกวดหนังสั้น "การรณรงค์ปลอดบุหรีในวัยรุ่น" การประกวดหนังสั้น ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 10.00 – 17.00 น ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์สนเทศและหอสมุด

1 2 3 4 5 6

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200