ข้อควรทราบ เรื่องการดื่มสุรา

ข้อควรทราบ เรื่องการดื่มสุรา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีมาตรการควบคุมพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา ดังนี้

  1. ห้ามดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของมึนเมาทุกชนิด ภายในมหาวิทยาลัย
  2. ห้ามดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของมึนเมาทุกชนิดในเครื่องแบบนักศึกษา ภายนอกมหาวิทยาลัย
  3. ห้ามดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของมึนเมาทุกชนิดในที่สาธารณะ
  4. ห้ามนักศึกษาซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของมึนเมาทุกชนิดในสถานบริการหรือสถานบันเทิง

**หากตรวจพบ จะมีโทษทางวินัยนักศึกษา**

****************************************************************

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200