การคัดเลือกนักกีฬาทุน

ศูนย์กีฬา เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อเข้ารับทุนนักกีฬาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเป็นประจำทุกปี                                                               โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา

 

         ช่วงเวลาการรับสมัครและคัดเลือก

รับสมัคร :   เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี

คัดเลือก :   เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

 

เอกสารการสมัคร

  • รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด 1 นิ้ว)  2 รูป
  • สำเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ
  • หนังสือรับรองการศึกษา
  • สำเนาวุฒิบัตรด้านกีฬา (ถ้ามี)

 

ทีมกีฬา มธบ.

ลำดับ

ทีมกีฬา

1

  ฟุตบอล (ชาย-หญิง)

2

  ฟุตซอล

3

  บาสเกตบอล (ชาย-หญิง)

4

  วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง)

5

  ยูโด

6

  เทควันโด

7

  คาราเต้-โด

8

  ตะกร้อ

9

  แบดมินตัน

10

  เปตอง

11

  ดาบสากล

12

  ดาบไทย

13

  ว่ายน้ำ

 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา

  • การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  • การแข่งขันกีฬาภายในสถาบัน DPU GAMES
  • การแข่งขันรายการอื่นๆ

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200