เล่นกีฬา – ออกกำลังกาย

 

ช่วงเวลาเปิดให้บริการศูนย์กีฬา

วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดบริการเวลา 08.30 – 20.00 น.

ยกเว้น   วันที่มหาวิทยาลัยประกาศเป็นวันหยุด

 ค่าสมาชิกศูนย์กีฬา ประเภทต่างๆ

ประเภทสมาชิก

ค่าธรรมเนียม

นักศึกษา

ฟรี

บุคลากร

ฟรี

ศิษย์เก่า

ฟรี

                 

                       หมายเหตุ : เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่า

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200