ข่าวประชาสัมพันธ์

โอกาสสุดท้ายในการยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2564

รอบสุดท้ายในการยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2564 สำหรับนักศึกษาที่เกิด พ.ศ.2544 และไม่ได้เรียนวิชาทหาร (รด.) ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 10-31 มกราคม 2565 ณ สายงานกิจการนักศึกษาชั้น 3 อาคาร 10 หรือผ่านช่องทางไปรษณีย์ โดยถือวันที่มีการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ประทับตราไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2565 สอบถามรายละอียดเพิ่มเติม 089-827-1240

รายละเอียด »

เปิดรับสมัครแล้ว.... โครงการประกวดนพรัตน์ทองคำครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564

สายงานกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาและอาสาสมัครเพื่อสังคม สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 โทร. 02-954 - 7300 ต่อ 694

รายละเอียด »

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) ให้แก่ตัวแทนนักศึกษา บุคลากรสายงานกิจการนักศึกษา และฝ่ายอาคารสถานที่ฯ

สายงานกิจการนักศึกษาจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) ให้แก่ตัวแทนนักศึกษา บุคลากรสายงานกิจการนักศึกษา และฝ่ายอาคารสถานที่ฯ เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง และส่งผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต่อไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสมรวดเร็วและถูกวิธี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10

รายละเอียด »

ขอเชิญชวนจิตอาสา DPU ร่วมปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กลุ่มชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ ขอเชิญชวนจิตอาสา DPU ร่วมปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม สามารถร่วมสมทบทุนช่วยเหลือบริจาคสิ่งของ น้ำดื่ม อาหารแห้ง ยารักษาโรค ฯลฯ ให้กับผู้ประสบอุทกภัย หมู่บ้านกลึง ตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ สโมสรนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 โทร. 02-9547300 ต่อ 694

รายละเอียด »

 

 

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวทุนการศึกษา ( อ่านทั้งหมด )


การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200