ข่าวประชาสัมพันธ์

DPU การันตีคุณภาพการศึกษา ด้วยผลประเมินระดับ "ดีมาก" ประจำปี 2562

DPU การันตีคุณภาพการศึกษา ด้วยผลประเมินระดับ "ดีมาก" ประจำปี 2562 จากการประเมินคุณภาพการศึกษา Internal Quality Assurance เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับการตรวจผลประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนน 4.57 (จากคะแนนเต็ม 5)

รายละเอียด »

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คุณปวริศร์ โฮมแพน ผู้จัดการสาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เครือข่ายสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ให้แก่ นายเด่นชัย ปทุมไพโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ โดยมี ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา และคุณสุภาณี ประชุมชน ผู้จัดการฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นสักขีพยานและมอบหนังสือขอบคุณ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3

รายละเอียด »

สายงานกิจการนักศึกษามีกิจกรรมจิตอาสาดีๆ มาเชิญชวน...

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ทำความสะอาดรอบๆมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์“ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. กับโครงการ “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) สนใจลงชื่อได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 10) ภายในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 และยังได้ชั่วโมงจิตอาสา 4 ชั่วโมงด้วยนร้าาาา...

รายละเอียด »

เปิดลานกิจกรรม นศ. DPU ปี 63

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานเปิดงาน และให้โอวาทนักศึกษา ในงานเปิดลานกิจกรรม นศ. DPU ปี 2563 โดยมีชมรมด้านต่างๆ มาเปิดรับสมัครสมาชิกเข้าชมรมเพื่อไปทำกิจกรรมต่างๆ เมื่อวันที่ 15 - 16 ต.ค. 63 เวลา 08.30 - 16.30 น. บริเวณลานกิจกรรมร่มไผ่ (ตึกกิจกรรม) อาคาร 10

รายละเอียด »

 

 

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวทุนการศึกษา ( อ่านทั้งหมด )

มาแล้วจ้า....ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุน DPU BRIGHT ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU Bright เพื่อเสริมโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ ซึ่งอนุกรรมการคัดเลือกได้พิจารณานักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ตามประกาศ ให้นักศึกษามาติดต่อที่สายงานกิจการนักศึกษา ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

รายละเอียด »

ทุน DPU Bright

เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ (DPU Bright) ได้ตั้งแต่วันนี้ - 12 เมษายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 ในวันและเวลาทำการ

รายละเอียด »


การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200