ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ…นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

วันนี้ ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาจากโครงการทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เป็นเงิน 45,000 บาท ให้แก่นางสาวอรพิน บุญช่วยนำผล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รายละเอียด »

ขอแสดงความยินดีกับ...นายเด่นชัย ปทุมไพโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ที่ได้รับทุน

ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษามอบทุนการศึกษาให้แก่ นายเด่นชัย ปทุมไพโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับทุนการศึกษาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นปีที่ 2 โดยจะได้รับต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาทต่อปี

รายละเอียด »

การยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2564

การยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2564 สำหรับนักศึกษาที่เกิด พ.ศ.2544 และไม่ได้เรียนวิชาทหาร (รด.) และนักศึกษาที่เข้าเรียนที่ DPU เป็นปีแรก ต้องยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ทั้งนี้ ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน–30 พฤศจิกายน 2564 หรือผ่านช่องทางไปรษณีย์ สอบถามรายละอียดเพิ่มเติม 089-827-1240

รายละเอียด »

สายงานกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2564

สายงานกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กันยายน 2564 ติดต่อสอบถามที่ อ.วรวุฒิ สวัสดิชัย 089-827-1240

รายละเอียด »

 

 

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวทุนการศึกษา ( อ่านทั้งหมด )


การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200