ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมบุคลากรสายงานกิจการนักศึกษา

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ประชุมสายงานกิจการนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมของสายงานกิจการนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2565 โดยแจ้งยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การวางแผนงานและประเมินผล KPI การจัดงานปีใหม่ของมหาวิทยาลัย การมอบเครื่องราชฯ และเปิดโครงการของบุคลากรสายงานกิจการนักศึกษาตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน

รายละเอียด »

Congratulations

ขอแสดงความยินดีกับ… ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านกิจการนักศึกษา ระดับผู้บริหาร อ.อติชาต ตันเจริญ นักศึกษากิจกรรมดีเด่น ประเภทบุคคล นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ประเภทบุคคล นายชยานันท์ คลี่บำรุง คณะศิลปศาสตร์

รายละเอียด »

พิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้าประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2565

สายงานกิจการนักศึกษาจัดปฐมปฐมนิเทศผู้เข้าประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการเปิด จากนั้นอบรมและประเมินทักษะ 6 ด้านของมหาวิทยาลัย และเรื่อง SDGs โดยช่วงบ่ายเดินทางไปดูงาน Sustainability Expo 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

รายละเอียด »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับได้รางวัลทุกประเภทในการประกวด DPU SMART ACTIVITIES 2022 (ทูตกิจกรรม) ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่ สโมสรนักศึกษาร่วมกับสายงานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมDPU SMART ACTIVITIES 2022 (ทูตกิจกรรม) ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา มีนักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมกประกวดเป็นจำนวนมาก โดยเน้นที่ความสามารถ การแสดงออก การสื่อสาร ซึ่งไม่เน้นเรื่องความสวยงาม ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ หมายเลข 11 วรดา ศรีทุมสุข (นิวเยียร์) ชั้นปีที่2 วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ CIM หมายเลข 20 ชนิดาภา สุนนท์ (ฟ้าสุ) ชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์

รายละเอียด »

 

 

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวทุนการศึกษา ( อ่านทั้งหมด )


การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200