ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับกับกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษาใหม่นี้ แล้วรอพบกับกิจกรรมดีๆ ที่สร้างสรรค์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนร้าาาาาา...

รายละเอียด »

พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

สายงานกิจการนักศึกษาจัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานวิทยาลัย/คณะ และคณะกรรมการ ประธานชมรม ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เป็นผู้มอบและให้โอวาท ซึ่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แต่ละวิทยาลัย/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ให้เกียรติมาร่วมงาน จากนั้นมีพิธีมอบงานระหว่างคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2564 ให้แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 อีกด้วย เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.65 ที่ผ่านมา

รายละเอียด »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีฯ และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565

สายงานกิจการนักศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลความประพฤติดีฯ และเข็มเชิดชูเกียรติ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565 ได้แก่ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช นางสาวสมใจ กอนไชย นางสาวสุภัชชา ดวงล้อมจันทร์ และนางสาวจิราพรรณ พึ่งอ้น

รายละเอียด »

สรุปผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการเลือกตั้งในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งทุกคนจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักศึกษาในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักศึกษาตลอดปีการศึกษา 2565 นี้

รายละเอียด »

 

 

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวทุนการศึกษา ( อ่านทั้งหมด )


การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200