ทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ (DPU Bright)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือประสบเคราะห์กรรม
  • เพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงงานของนักศึกษาหรือการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาในหลักสูตรที่กำหนด

 

ดาวน์โหลด >>

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200