หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

(Anti-Aging and Regenerative Medicine : AA)

หลักสูตรยอดฮิตที่มีชื่อเสียงมามากกว่า 10 ปี เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเเพทย์ และกลุ่มบุคคลทั่วไป กลุ่มแพทย์จะจัดอยู่ในกลุ่มเวชศาสตร์ (MED.) และกลุ่มบุคคลทั่วไปจัดอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ (SCI.) บุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาก่อน สามารถเรียนปรับพื้นฐานได้ โดยกลุ่มเเพทย์จะสามารถนำความรู้ไปบูรณาการกับศาสตร์เเพทย์ของตนเองในการตรวจรักษา ให้คำปรึกษา แนะนำทั้งในงานประจำและในคลินิกของตัวเองได้ด้วย ในส่วนของกลุ่มวิทยาศาสตร์สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูเเลสุขภาพของตนเอง คนในครอบครัวและผู้อื่นได้ และยังสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อก้าวสู่การเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณต์ต่าง ๆ ในด้านสุขภาพและความงามได้อีกด้วย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ความงาม

(Aesthetic Medicine : AS)

หลักสูตรที่ตอบโจทย์กลุ่มแพทย์ที่อยากมีความรู้อย่างจริงจังด้านเวชศาสตร์ความงาม ซึ่งหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเวชศาสตร์ความงามเปิดรับเฉพาะผู้ที่จบเเพทย์เท่านั้น ผู้เรียนจะได้ความรู้เกี่ยวกับผิวหนัง โรคทางผิวหนัง และเรื่องศาสตร์ความงาม การรักษาด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับฉีด การใช้อุปกรณ์และหัตถการต่าง ๆ หรือตจศัลยศาสตร์ และยังมี Cadaver Workshop ให้ฝึกและเข้าใจ เหมือน Anatomy พื้นฐานของศาสตร์ความงามด้วยและยังมี Workshop อีกมากมาย เช่น Toxin, Filler หรือ Laser เป็นต้น โดยปีสุดท้ายจะมีศึกษาดูงาน หรือฝึกหัถตการเพิ่มเติมในสถานพยาบาลรัฐ เอกชนหรือในคลินิกความงามชั้นนำระดับประเทศ มาต่อยอดเพื่อเป็นเเพทย์ความงามที่มีคุณภาพ

หลักสูตรระยะสั้น

Diploma in Clinical Research Methodology & Analysis (CRMA) - DPU

คอร์สระยะสั้นเฉพาะเรื่องงานวิจัย ที่จัดขึ้นทั้งปี ทุกเดือน เดือนละ 2 วัน ที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้ที่ทันสมัย

หลักสูตรสัมมนาศาสตร์ชะลอวัยภาคพื้นฐาน Basic Anti-Aging Module

หลักสูตรที่สอนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสตร์ชะลอวัย ที่เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่ต้องการความรู้

หลักสูตรสัมมนา ผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร DSP

หลักสูตร DSP เป็นหลักสูตรที่ร่วมระหว่างสมาคมการแพทย์ผสมผสานไทยกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คำถามที่พบบ่อย

ตลอดหลักสูตร กลุ่มเวชศาสตร์ 360,000 บาท กลุ่มวิทยาศาสตร์ 240,000 บาท

ชำระเป็นเหมาจ่ายต่อเทอม สามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตกสิกรได้ 0% 3 เดือน

ปริญญาโท เสียค่าสมัคร 500 บาท

เริ่มรับสมัครตั้งแต่มกราคมของทุกปี ไปจนกว่าจำนวนจะเต็ม

เนื้อหาเหมือนกัน การเรียนออนไลน์มีเรียนปี 1 ปีเดียวเท่านั้น

80%

ตลอดหลักสูตร 500,000 บาท

ชำระเป็นเหมาจ่ายต่อเทอม สามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตกสิกรได้ 0% 3 เดือน

ปริญญาโท เสียค่าสมัคร 500 บาท

เริ่มรับสมัครตั้งแต่มกราคมของทุกปี ไปจนกว่าจำนวนจะเต็ม

เนื้อหาเหมือนกัน การเรียนออนไลน์มีเรียนปี 1 ปีเดียวเท่านั้น

80%

ปริญญาโท เรียนสองปี Onsite / Fellowship เรียน 1 ปี Onsite มีสิทธิต่อปี 2 เพื่อต่อป.โท / Online เรียน 1 ปี Online มีสิทธฺเรียนต่อปี 2 เพื่อต่อป.โท ต่อจาก Fellowship

มีฟังบรรยายและฝึก Hand-on ในมหาวิทยาลัย โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญและคณะทีมแพทย์ดูอย่างใกล้ชิด

เครือข่ายศึกษาดูงาน