Diploma in Clinical Research
Methodology & Analysis (CRMA) - DPU


คอร์สระยะสั้นเฉพาะเรื่องงานวิจัย ที่จัดขึ้นทั้งปี ทุกเดือน เดือนละ 2 วัน ที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้ที่ทันสมัย อ่านวิจัยเป็น สามารถวิเคราะห์ตีบทความของงานวิจัยได้อย่างรู้เรื่อง เป็นพื้นฐานสำคัญของคนที่จะต่อปริญญาโท ปริญญาเอก หรือข้าราชการที่ต้องการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ที่รู้ตั้งแต่พื้นฐาน ตัวเลขสถิติ ไปจนหลักการวิเคราะห์งานวิจัย

ในหลักสูตรนี้ได้ ศ.ดร.นพ. ชยันตร์ธร ปทุมานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ในระดับสูง และมีความสามารถในการย่อยข้อมูลให้เรื่องยากเป็นเรื่องงาน และยังเป็นที่ปรึกษาวิจัยให้อีกด้วย

ติดต่อคุณแคร์ 064-545-4979