รางวัล "นักวิจัยรุ่นใหม่" เครือข่ายวิจัยประชาชื่น สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2564

ขอแสดงความยินดี

ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "นักวิจัยรุ่นใหม่" เครือข่ายวิจัยประชาชื่น สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564

 

ภาพกิจกรรม


เคล็ด(ไม่)ลับชะลอวัย หมอเมย์

ดูคลิปวีดีโอทั้งหมด

เครือข่ายศึกษาดูงาน