หลักสูตร Online AA+AS


หลักสูตรที่เหมาะกับกลุุ่มแพทย์ ที่ไม่สะดวกเดินทางมาเรียน สามารถเรียนรูปแบบ Online เพื่อเก็บหน่วยกิจเพื่อเรียนในหลักสูตรปริญญาโทได้ โดยหลักสูตรนี้ไม่มีการเรียนปรับพื้นฐาน จึงรับเฉพาะกลุ่มแพทย์เท่านั้น ผู้เรียนสามารถเปิดดูย้อนหลังได้ ในวันพุธ และเข้าดูได้เป็นเวลา 3 เดือนเท่านั้นหลังจากที่จ่ายเงินลงทะเบียนมาแล้ว

เหมาะสำหรับ

  • เฉพาะแพทย์เท่านั้น
  • แพทย์ที่ต้องการอัพเดทความรู้

รูปแบบการเรียน

  • หลักสูตร 1 ปี เน้นเรียน Lecture อย่างเข้มข้นทั้งเทอม 1 และ เทอม 2
  • เรียนรูปแบบ Clip VDO (อัพเดททุกวันพุธ)

ติดต่อคุณเบส 090-974-7691 และ คุณตุ๊ก 064-921-6784