หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเวชศาสตร์ความงาม

(Aesthetic Medicine : AS)


หลักสูตรที่ตอบโจทย์กลุ่มแพทย์ที่อยากมีความรู้อย่างจริงจังด้านเวชศาสตร์ความงาม ซึ่งหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเวชศาสตร์ความงามเปิดรับเฉพาะผู้ที่จบเเพทย์เท่านั้น ผู้เรียนจะได้ความรู้เกี่ยวกับผิวหนัง โรคทางผิวหนัง และเรื่องศาสตร์ความงาม การรักษาด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับฉีด การใช้อุปกรณ์และหัตถการต่าง ๆ หรือตจศัลยศาสตร์ และยังมี Cadaver Workshop ให้ฝึกและเข้าใจ เหมือน Anatomy พื้นฐานของศาสตร์ความงามด้วยและยังมี Workshop อีกมากมาย เช่น Toxin, Filler หรือ Laser เป็นต้น โดยปีสุดท้ายจะมีศึกษาดูงาน หรือฝึกหัถตการเพิ่มเติมในสถานพยาบาลรัฐ เอกชนหรือในคลินิกความงามชั้นนำระดับประเทศ มาต่อยอดเพื่อเป็นเเพทย์ความงามที่มีคุณภาพ