ติดต่อเรา

สำนักงานเลขานุการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
สำนักงานเลขานุการหลักสูตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2954 7300 ต่อ 853
อีเมล [email protected]  
 
ที่อยู่ติดต่อหรือส่งเอกสาร
สำนักงานเลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3)
110/1-4 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
เปิดทำการทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.
 

เบอร์โทรเจ้าหน้าที่หลักสูตร

เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาเอกและ CRMA
คุณแคร์ 064 545 4979

เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาโท
คุณพู 092 253 7470 ดูแลภาพรวม
คุณดา 085 320 4749 ดูแลปี 2 ทั้งสองหลักสูตร
คุณบอย 061 608 4248 ดูแลการเงิน และงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่หลักสูตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
คุณตุ๊ก 064 921 6784 ดูแลรับสมัครนักศึกษาใหม่
คุณนา 063 252 6450 ดูแลปี 1
คุณอาม 096 750 7526 ดูแลปี 1
คุณจันทร์ 064 949 7693 ดูแลปี 2
คุณเอ 081 103 8301 ดูแลปี 2 และงานทั่วไป
คุณอาร์ต 064 952 3954 ดูแลปี 1 ปี 2 และระบบวีดีโอการเรียนการสอน

เจ้าหน้าที่หลักสูตรเวชศาสตร์ความงาม
คุณเบส 090 974 7691 ดูแลรับสมัครนักศึกษาใหม่
คุณแก้ม 081 548 6144 ดูแลปี 1
คุณเนกไท 085 813 3971 ดูแลปี 1 และปี 2
คุณต้อง 090 967 7417 ดูแลปี 2 และระบบวีดีโอการเรียนการสอน

เจ้าหน้าที่คลินิค SAWC เพื่อประสานงานสัมมนาหรือหลักสูตรระยะสั้น
คุณแนน 095 739 5073