หลักสูตรระยะสั้น

Diploma in Clinical Research Methodology & Analysis (CRMA) - DPU

คอร์สระยะสั้นเฉพาะเรื่องงานวิจัย ที่จัดขึ้นทั้งปี ทุกเดือน เดือนละ 2 วัน ที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้ที่ทันสมัย

หลักสูตรสัมมนาศาสตร์ชะลอวัยภาคพื้นฐาน Basic Anti-Aging Module

หลักสูตรที่สอนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสตร์ชะลอวัย ที่เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่ต้องการความรู้

หลักสูตรสัมมนา ผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร DSP

หลักสูตร DSP เป็นหลักสูตรที่ร่วมระหว่างสมาคมการแพทย์ผสมผสานไทยกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตร Online AA+AS

หลักสูตรที่เหมาะกับกลุุ่มแพทย์ ที่ไม่สะดวกเดินทางมาเรียน สามารถเรียนรูปแบบ Online เพื่อเก็บหน่วยกิจเพื่อเรียนในหลักสูตรปริญญาโทได้

วิชาเลือก หลักสูตร Anti-Aging และหลักสูตร Aesthetic DPU

ในการเรียนแต่ละวิชาใช้เวลาในการเรียนวิชาละประมาณ 4-6 สัปดาห์ เรียนเสร็จ