หลักสูตรสัมมนาศาสตร์ชะลอวัยภาคพื้นฐาน
Basic Anti-Aging Module


หลักสูตรที่สอนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสตร์ชะลอวัย ที่เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่ต้องการความรู้เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติได้ทั้งกับตัวเองและคนอื่น อีกกลุ่มคือกลุ่มแพทย์ที่อยากอัพเดทความรู้ในมุมกว้าง และสามารถนำไปต่อยอดในการเก็บชั่วโมงเรียนเพื่อใช้ในการเทียบโอนการเรียนต่อปริญญาโทในหลักสูตรAnti-Aging วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพได้อีกด้วย

เหมาะสำหรับ

  1. บุคคลทั่วไปที่ต้องการความรู้พื้นฐาน และนำไปใช้ปฏิบัติได้
  2. แพทย์ผู้และบุคคลากรทางการแพทย์ ที่อยากเรียนรู้ภาพมุมกว้างที่เป็นพื้นฐานศาสตร์ด้านนี้
รูปแบบการเรียน : 4 Module

ติดต่อคุณแนน 095-739-5073 และ Facebook : https://www.facebook.com/DPUantiaging