รายละเอียดหลักสูตรเวชศาสตร์ความงาม (รุ่นที่3) รับสมัครเดือนมกราคม 67

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

เริ่มรับสมัครรุ่นที่ 3 ตั้งแต่เดือนมกราคม 67 เป็นต้นไป

 รับสมัคร มกราคม 67 เป็นต้นไป (จนกว่านักศึกษาสอบผ่านครบจำนวน)

สอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งวันเวลาอีกครั้ง

เปิดเรียนเทอม 1 เดือนสิงหาคม 67

Aesthetic Medicine Onsite
Aesthetic Medicine Online

 

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร 

ส่งทางอีเมลล์ [email protected]

หรือติดต่อไลน์ Admin Aesthetics DPU

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ

เบอร์ภายใน 02 954 7300 ต่อ 570, 852, 853 

เบส 090 974 7691

พู 092 253 7470