ขั้นตอนทำงานวิจัย

ขั้นตอนการทำ THESIS-IS

 

ที่ปรึกษาการทำ THESIS-IS

วิทยาลัย CIM มีสถาบันปฏิบัติการวิเคราะห์ (Analytical Laboratory Institute) ภายใต้การดูแลของวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ได้จัดตั้ง "คลินิกให้คำปรึกษางานวิจัย" 
- ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
- ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- วิจัยทางการแพทย์
- วิจัยทางคลินิก
สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โดยสามารถติดต่อรับบริการได้ที่
คุณดรณ์ นุ่มนาค 
ได้ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
โทร. 117 / 0831790268 หรือ e-mail: [email protected]