นักศึกษาปัจจุบัน

คู่มือบัณฑิตศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศระดับปริญญาโท

สมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ DPU Get

ระบบลงทะเบียนและตรวจสอบผลการเรียน

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Image result for ห้องสมุด dpuศูนย์สนเทศและหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

ระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ คู่มือ และแบบฟอร์มต่างๆ

 

 NLM Catalog: Journals referenced in the NCBI Databases

                          วิธีการค้นหาชื่อย่อของวารสารต่างๆ

 

 

DPU Research Service Center ฐานข้อมูลรายชื่อวารสารเพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงาน 

วารสารสุทธิปริทัศน์

DPUประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ Health and Wellness : สุขภาพและความสุขสบาย”

 

ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ คลิกที่นี่

 

คู่มือการใช้อักขราวิสุทธิ์-

ประกาศให้ใช้อักขราวิสุทธิ์

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา

สืบค้นงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ / Digital Collection

วารสารบัณฑิตศึกษา

 

ข่าวสารและเว็บลิงค์ที่สำคัญ

 A4MTHAILAND

The American Academy of Anti-Aging Medicine