เคล็ด(ไม่)ลับชะลอวัย หมอเมย์
Anti-Aging DPU โดย ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน DPU
มาทำความรู้จักกับศาสตร์ขะลอวัย โดย ดร.นพ.พัฒนา เต็งอำนวย...
ศาสตร์ชะลอวัย ศาสตร์ดูแลสุขภาพแนวใหม่ เทรนใหม่ในอนาคต Future of Medicine โดย นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ
งานกระชับมิตรชะลอวัย ครั้งที่ 3 DPU
Anti Aging Aesthetic And Regenertive Medicine DPU
เวชศาสตร์ชะลอวัย Anti Aging Aesthetic And Regenertive Medicine DPU ,มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์