เชิญใช้บริการฐานข้อมูล Airiti Library (1 Nov. 2017 - 31 Oct. 2018)
บริการ DPU VPN : เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย
วันและเวลาทำการของศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ประจำเดือนมีนาคม 2561
เชิญทดลองใช้บริการฐานข้อมูล HeinOnline (1 - 31 March 2018)
เชิญใช้บริการฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) (1 Jan. - 30 Nov. 2018)
หนังสือใหม่ สาขานิติศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2561
สื่อโสตทัศน์ใหม่ประจำเดือน มีนาคม 2561
รายชื่อสื่อโสตทัศน์ใหม่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
หนังสือที่ถูกยืมสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
เชิญใช้บริการโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X7
เชิญใช้บริการโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X8
เชิญทดลองใช้บริการ PressReader (1 - 31 March 2018)
เชิญทดลองใช้บริการ eBook Academic Collection Trial
เชิญใช้บริการฐานข้อมูล CNKI (1 Nov. 2017 - 31 Oct. 2018)
EPlogo DPU Discovery Service:

Keyword Title Author
Interlibrary loan service/ยืมระหว่างห้องสมุด:

Keyword Title Author

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ/Search Library Collections

Database : Books & Serials
  
Database : Journal Indexing
  

 

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases)

ACM Digital Library Passport
Business Source Premier(BSP) ProQuest Dissertation&Theses Global
eBooks on EBSCOhost ScienceDirect
Emerald Scopus
Hospitality&Tourism Complete Thai Academic eBooks
iNewLaw.com ThaiLis Digital Collection (TDC)
iQNewsClip The Wall Street Journal Asia ePaper
Journal of Media Psychology WestlawNext

 

  • *มีปัญหาในการยืม-คืนหนังสือ/สื่อโสตทัศน์ โทร.0-2954-7300 ต่อ 403*
  • *มีปัญหาในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ โทร.0-2954-7300 ต่อ 405*

 

ต่อการยืม/Renew Borrowed Items

Member ID 
Member ID 

 

ตรวจสอบการยืม/Check Borrowed Items