เชิญใช้บริการสืบค้นผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์จากศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช.
รหัสสมาชิกค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ
เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล IEEE Xplore Digital Library (ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ้นวาคม 2559)
วันและเวลาทำการของศูนย์สนเทศและหอสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
หนังสือใหม่ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
หนังสือใหม่ สาขานิติศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
สื่อโสตทัศน์ใหม่ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
รายชื่อสื่อโสตทัศน์ใหม่ประจำเดือน เมษายน 2559
หนังสือที่ถูกยืมสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือน เมษายน 2559
Download App : DPU eLibrary Store --> สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการอ่านหนังสือในรูปแบบ e-Book
เชิญใช้บริการโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X7
EPlogo DPU Discovery Service:

Keyword Title Author

 

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ/Search Library Collections

Database : Books & Serials
  
Database : Journal Indexing
  

 

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases)

ABI/INFORM Complete Passport
ACM Digital Library ProQuest Dissertation&Theses Global
Business Source Premier(BSP) Matichon e-Library
eBooks on EBSCOhost ScienceDirect
Emerald Thai Academic eBooks
Hospitality&Tourism Complete ThaiLis Digital Collection (TDC)
iNewLaw.com The Wall Street Journal Asia ePaper
iQNewsClip WestlawNext

 

ต่อการยืม/Renew Borrowed Items

Member ID 
Member ID 

 

ตรวจสอบการยืม/Check Borrowed Items