DPU จัดประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กว่า 1,400 คน เพื่อเตรียมพร้อมการทำ Project Capstone

DPU จัดประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กว่า 1,400 คน เพื่อเตรียมพร้อมการทำ Project Capstone

DPU จัดประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กว่า 1,400 คน เพื่อเตรียมพร้อมการทำ Project Capstone เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562