DPU ขึ้นอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน ครองอันดับ 4 ของประเทศไทย

     dpu

     DPU ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ขึ้นอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน ครองอันดับ 4 ของประเทศไทย และติดอันดับ 140 ของโลก จากผลการจัดอันดับของ UI Green Metric World University Ranking 2019 
     โดยโครงการจัดอันดับ UI Green Metric  หรือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดอันดับโดย University of Indonesia โดยเกณฑ์การจัดอันดับได้รับการกำหนดขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกในความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัย “สีเขียว” และมุ่งมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน, การจัดการการใช้พลังงาน, การจัดการของเสีย, การใช้ทรัพยากรน้ำ, การจัดการระบบการขนส่งภายใน และการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

     ที่มา: https://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2019/