ใครอยากร่วมงานกับบริษัทชั้นนำบ้าง ยกมือขึ้น !!!

งาน DPU CWIE DAY เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา นอกจากผู้ร่วมงานทั้งภายนอกและภายใน DPU จะได้ชมนิทรรศการโปสเตอร์โครงงาน CWIE ปีการศึกษา 2565 ชมการนำเสนอโครงงาน CWIE ดีเด่นของแต่ละคณะ/วิทยาลัย รวมถึงยื่น resume สมัครงานกับสถานประกอบการชั้นนำในประเทศไทยกว่า 100 แห่งแล้ว ชาว DPU ยังได้รับเกียรติจากสถานประกอบการรับเชิญถึง 19 แห่ง มาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ working skills ของนักศึกษาจบใหม่ที่สถานประกอบการต้องการอีกด้วย 

ไปดูกันเลยว่าแต่ละที่ต้องการนักศึกษาแบบไหนบ้าง 

 


        
#JobFair #CWIEDay #DPUCWIEDay #FutureWorkSkills #DPU #มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
#สร้างธุรกิจสร้างมืออาชีพ