เอกสาร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(โหลดแบบฟอร์ม)

คำชี้แจง เอกสารต่างๆ ด้านล่างนี้ ผู้กู้ยืมเงินทั้ง ลักษณะที่ 1  (กยศ. เดิม)  และ ลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม) ใช้ เหมือนกัน

แบบฟอร์ม ทั่วไป 

 

แบบฟอร์ม พิเศษ 

ตัวอย่างและวิธีการ

เอกสารเตรียมส่งยื่นกู้ประจำปีการศึกษา 2564