ข่าวประชาสัมพันธ์ 2566

ข่าวสารประจำปีการศึกษา 2566

NO.

เรื่อง

วันที่ประกาศ
39
การขอรับเงินคืนจากการถอนรายวิชาหรือชำระเงินเกินภาคเรียนที่ 3/66 ยกเว้น นศ ที่ได้ทุนรายเดือน 08-07-2567
38
นักศึกษาที่ส่งจิตอาสา สถานะ "รอดำเนินการ" หรือ "ไม่สมบูรณ์" โปรดนำเอกสารตัวจริงส่งด่วน ภายในวันที่ 18 มิ.ย. 67 25-05-2567
37
ประกาศปิดส่งจิตอาสา 36 ชั่วโมง online ในวันที่ 1 พ.ค. 67  01-05-2567
36
จิตอาสา 36 ชั่วโมง สามารถส่งเข้าระบบ SLCM ได้ตามปกติแล้ว 03-04-2567
35
จิตอาสา 36 ชั่วโมง แจ้งระบบการส่งจิตอาสา 36 ชั่วโมง ผ่าน SLCM ขัดข้อง หากใช้งานได้เมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  01-04-2567
34
ขยายเวลาส่งและตรวจสอบจิตอาสา ภายในวันที่ 1-30 เมษายน 2567  01-04-2567
33
นักศึกษาที่ประสงค์ กู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2567 ส่งจิตอาสากันหรือยัง 20-03-2567
32
กยศ. ออกเกียรติบัตร ให้ผู้กู้ที่มีประวัติชำระเงินดี เพื่อเป็นการขอบคุณ 19-03-2567
31
นักศึกษากู้ยืม กยศ. ที่ประสงค์กู้ยืมภาคเรียนที่ 2/66 โปรดเตรียมส่งจิตอาสา ภายในวันที่ 1-31 มีนาคม 2567 19-02-2567
30
ขอรับเงินคืนค่าใช้จ่ายทุน มธบ. ภาคเรียนที่ 2/2566 (สำหรับ นศ ทุน มธบ. ที่กู้ยืม กยศ.) 16-02-2567
29
นักศึกษากู้ยืม กยศ. โปรดตรวจสอบยอดค้างชำระและกรุณาชำระยอดเต็มหรือแบ่งงวด 08-02-2567
28
การขอรับเงินคืนจากการถอนรายวิชาหรือชำระเงินเกินภาคเรียนที่ 2/66 (ยกเว้น นศ ที่ได้รับทุน มธบ.) 07-02-2567
27
ประกาศ จองรอบเวลาที่นักศึกษาสะดวกเข้ารับ iPad (ข่าวฝาก) 26-01-2567
26
ประกาศรับอุปกรณ์ iPad Gen 10 (ข่าวฝาก) 26-01-2567
25
ร่วมบริจาคเลือดวันที่ 7 ก.พ. 67 เวลา 11.00 น. -15.00 น. (ข่าวฝาก) 24-01-2567
24
กำหนดชำระเงินภาคเรียนที่ 2/66 (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้กู้ยืม กยศ.) 18-01-2567
23
นักศึกษาที่ได้สิทธิ์กู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 1/66 มีความประสงค์กู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/66 โปรดเร่งดำเนินการด่วน 09-01-2567
22
ปิดทำการช่วงปิดภาคเรียนระหว่าง 23 ธ.ค. 66 ถึง 7 ม.ค. 67  22-12-2566
21
แจ้งปิดบริการชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เนื่องจากมีการประชุมในสายงาน 15-12-2566
20
นักศึกษากู้ยืม กยศ. ประสงค์กู้ภาคเรียนที่ 2/66 รอบปฐมฤกษ์ สำหรับผู้ที่ต้องฝึกงานโปรดดำเนินการด่วน 07-12-2566
19
นักศึกษากู้ยืมกยศ. เลื่อนชั้นปี ที่ประสงค์กู้ยืมปีการศึกษา 2567 โปรดดำเนินการทำจิตอาสา 36 ชั่วโมง 06-12-2566
18
นักศึกษาที่ค้างจ่ายค่าเล่าเรียนโปรดชำระให้เสร็จสิ้นมิฉะนั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/66 ได้ 29-11-2566
17
นักศึกษาแรกเข้าและนักศึกษาที่จบในปีการศึกษา 2566 โปรดเข้าร่วม ปฐม , ปัจฉิมนิเทศ ด่วน! 24-10-2566
16
นักศึกษากู้ยืมเกินหลักสูตร โปรดรอผลพิจารณาการให้กู้ยืม ตามช่วงวันที่ กยศ. กำหนดต่อไป 24-10-2566
15
ขอรับเงินคืนค่าใช้จ่ายทุน มธบ. รายเดือนภาคเรียนที่ 1/66 (สำหรับ นศ. ทุน มธบ. ที่กู้ยืม กยศ เท่านั้น) 22-09-2566
14
นักศึกษากู้ยืม กยศ. ทุกชั้นปี รีบส่งเอกสารให้เสร็จสิ้นภายใน 27 ก.ย. 66 21-09-2566
13
ฝ่ายการเงินปิดทำการชั่วคราว วันที่ 21 ก.ย. 66 21-09-2566
12
ตรวจสอบสถานะกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 09-09-2566
11
การชำระเงินลงทะเบียนภาคเรียนที่1/66 (ประกาศฝากจากฝ่ายทะเบียนฯ) 07-09-2566
10
การขอรับเงินคืนจากการถอนรายวิชาหรือชำระเกินภาคเรียนที่ 1/2566(ยกเว้น นศ ที่ได้รับทุน มธบ รายเดือน) 05-09-2566
09
การชำระเงินลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/66 04-09-2566
08
รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน (เฉพาะกิจ) 2 ท่าน ด่วน! 19-08-2566
07
นักศึกษาเลื่อนชั้นปีที่ประสงค์กู้ยืม กยศ. โปรดยืนยันสิทธิ์กู้ยืมฯ และเตรียมส่งเอกสารกยศ ประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2566 04-08-2566
06
กำหนดการชำระเงินภาคเรียนที่ 1/ 2566 สำหรับนักศึกษาเลื่อนชั้นปี 31-07-2566
05
นักศึกษากู้ยืม กยศ. แรกเข้า หรือเลื่อนชั้นปีไม่เคยกู้ หรือย้ายคณะ/สาขาในปีการศึกษา 2566 ลงนามสัญญากู้ยืม กยศ 31-07-2566
04
ฝ่ายการเงินนักศึกษาปิดทำการชั่วคราว เนื่องจากมีงานกีฬาสี DPU 25-07-2566
03
ชลอทำสัญญาสำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. แรกเข้า หรือเลื่อนชั้นปีไม่เคยกู้ หรือย้ายคณะ/สาขาในปีการศึกษา 2566  2107-2566
02
นักศึกษาแรกเข้า / เลื่อนชั้นปีไม่เคยกู้ / ย้ายคณะสาขา ทำสัญญาใหม่ ขอให้ดูผลตรวจสอบส่งคำขอยื่นกู้ในขั้นตอนที่ 5 14-06-2566
01
นักศึกษาแรกเข้า / เลื่อนชั้นปีไม่เคยกู้ / ย้ายคณะสาขา ทำสัญญาใหม่ ขอให้นำส่งเอกสารคำขอกู้ยืม ส่งสถานศึกษา 01-06-2566