ข่าวประชาสัมพันธ์ 2564

ข่าวสารประจำปีการศึกษา 2564

NO.

เรื่อง

วันที่ประกาศ
15
 ประกาศ ขยายเวลาส่งเอกสาร ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 สำหรับนักศึกษาประสงค์กู้ยืม กยศ  ปีการศึกษา 2564   12-07-2564
14
 ระกาศ ผลการสอบชิงทุน มธบ รอบ 2 สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564  14-06-2564
13
 ระกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบชิงทุน มธบ รอบ 2 สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564  04-06-2564
12
 ิจกรรมจิตอาสาง่ายๆ ทำได้ที่บ้าน โครงการ DPU หลังคาสีเขียว  24-05-2564
11
 ประกาศ นักศึกษาเลื่อนชั้นปีที่มีความประสงค์กู้ยืม กยศ ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการดังนี้  20-05-2564
10
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสา กยศ จากหลักสูตร online ระบบ SET  15-05-2564
 9
 ประกาศ แจ้งการส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาเลื่อนชั้นปี (ปีการศึกษา 2564) Update   28-04-2564
 8
 เลื่อนกำหนดการแลปรับเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกทุนสายงานกิจการนักศึกษาทุกประเภท ปีการศึกษา 2564  27-04-2564
 7
 ประกาศ แจ้งการส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาเลื่อนชั้นปี (ปีการศึกษา 2564)  19-04-2564
 6
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปิดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12 - 18 เมษายน 2564  09-04-2564
 5
 ภาพรวม 7 ขั้นตอนการกู้ยืมกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบ DSL (ระบบใหม่)  09-04-2564
 4
 แจ้งการดำเนินการทำเรื่องกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาเลื่อนชั้นปีที่ประสงค์ทำเรื่องกู้ยืม  31-03-2564
 3
 ประกาศร่วมบริจาคโลหิต 1 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. - 15.00 น.  29-03-2564
 2
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบชิงทุน ประเภทเรียนดี เสริมโอกาส และความสามารถพิเศษ นศเข้าใหม่ปี64  29-03-2564
 1
 นักศึกษาทุกชั้นปี รวมถึงนักศึกษาเข้าใหม่ปี 64 โปรดลงทะเบียนเพื่อรับรหัสเข้าใช้งานระบบ กยศ.แบบดิจิตอล(DSL)  04-03-2564