ข่าวประชาสัมพันธ์ 2564

ข่าวสารประจำปีการศึกษา 2564

NO.

เรื่อง

วันที่ประกาศ
26
ขอความร่วมมือนักศึกษาเปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทย ผ่านแอปพลิเคชั่น K PLUS  17-08-2564
25
การตรวจสอบยอดการชำระเงิน โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบจากเมนูการเงินนักศึกษาตั้งแต่1ก.ย.64  16-08-2564
24
ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล จำนวนเงิน 5,000 บาท  16-08-2564
23
นักศึกษาต้องลงทะเบียนในรายวิชาที่ต้องการให้ครบถ้วนก่อนกดยืนยันการลงทะเบียน  16-08-2564
22
นักศึกษาที่มียอดค้างชำระค่าเล่าเรียน ขอให้ชำระยอดเงินดังกล่าวผ่าน SLCM  14-08-2564
21
กองทุน กยศ. ปิดปรับปรุงระบบ DSLในส่วนระบบของสถานศึกษาและระบบตัวแทน  06-08-2564
20
เปิดระบบการชำระเงิน SLCM ระบบใหม่ ตั้งแต่ วันที่ 2 ส.ค. 64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  02-08-2564
19
ส่งตรวจสอบเอกสารโดยวิธี online สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืม กยศ  ปีการศึกษา 2564  27-07-2564
18
ปิดระบบชำระเงินชั่วคราว จากระบบ SAP ไปยัง SLCM (ระบบใหม่) โดยสามารถใช้ได้ 2 ส.ค. 64 เป็นต้นไป  23-07-2564
17
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก กยศ. "ส่งเงินออมกับ กอช. 1 ครั้ง นับจิตอาสา 1 ชม.  23-07-2564
16
ยื่นกู้ เกินหลักสูตรสำหรับ นักศึกษากู้เกินหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 (กู้ครบ 4 ปีแล้วแต่ยังไม่จบการศึกษา)  22-07-2564
15
ขยายเวลาส่งเอกสาร ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 สำหรับนักศึกษาประสงค์กู้ยืม กยศ  ปีการศึกษา 2564   12-07-2564
14
ผลการสอบชิงทุน มธบ รอบ 2 สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564  14-06-2564
13
รายชื่อผู้เข้าสอบชิงทุน มธบ รอบ 2 สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564  04-06-2564
12
ิจกรรมจิตอาสาง่ายๆ ทำได้ที่บ้าน โครงการ DPU หลังคาสีเขียว  24-05-2564
11
นักศึกษาเลื่อนชั้นปีที่มีความประสงค์กู้ยืม กยศ ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการดังนี้  20-05-2564
10
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสา กยศ จากหลักสูตร online ระบบ SET  15-05-2564
 9
แจ้งการส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาเลื่อนชั้นปี (ปีการศึกษา 2564) Update   28-04-2564
 8
เลื่อนกำหนดการแลปรับเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกทุนสายงานกิจการนักศึกษาทุกประเภท ปีการศึกษา 2564  27-04-2564
 7
แจ้งการส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาเลื่อนชั้นปี (ปีการศึกษา 2564)  19-04-2564
 6
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปิดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12 - 18 เมษายน 2564  09-04-2564
 5
ภาพรวม 7 ขั้นตอนการกู้ยืมกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบ DSL (ระบบใหม่)  09-04-2564
 4
แจ้งการดำเนินการทำเรื่องกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาเลื่อนชั้นปีที่ประสงค์ทำเรื่องกู้ยืม  31-03-2564
 3
ร่วมบริจาคโลหิต 1 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. - 15.00 น.  29-03-2564
 2
รายชื่อผู้เข้าสอบชิงทุน ประเภทเรียนดี เสริมโอกาส และความสามารถพิเศษ นศเข้าใหม่ปี64  29-03-2564
 1
นักศึกษาทุกชั้นปี รวมถึงนักศึกษาเข้าใหม่ปี 64 โปรดลงทะเบียนเพื่อรับรหัสเข้าใช้งานระบบ กยศ.แบบดิจิตอล(DSL)  04-03-2564