ข่าวประชาสัมพันธ์ 2564

ข่าวสารประจำปีการศึกษา 2564

NO.

เรื่อง

วันที่ประกาศ
56
ขอรับเงินคืนจากการถอนรายวิชา หรือชำระเกิน ภาคเรียนที่3/2564 (ประกาศนี้ยกเว้น นักศึกษา ที่ได้รับทุน มธบ. รายเดือน)  21-06-2565
55
ขยายเวลาขอรับเงินคืนจากการถอนรายวิชาหรือชำระเงินเกินภาคเรียนที่ 2/64 ยกเว้นทุน มธบ รายเดือน (ประกาศ รอบ2)  30-03-2565
54
การชำระเงินลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/64 สำหรับนศ ที่ไม่กู้ยืม กยศ (ประกาศรอบ 2)  30-03-2565
53
รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน รหัส 64 จำนวน 2 อัตรา ด่วน  07-03-2565
52
ขอรับเงินคืนค่าใช้จ่ายทุน มธบ รายเดือนภาคเรียนที่ 2/64  07-03-2565
51
ส่งกิจกรรมจิตอาสา36ชั่วโมง สำหรับ นศ เลื่อนชั้นปี ที่ประสงค์กู้ยืมปีการศึกษา 2565  28-02-2565
50
ศูนย์บริการนักศึกษาปิดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565  25-02-2565
49
ขอรับเงินคืนจากการถอนรายวิชาหรือชำระเกิน ภาค2/64 (ยกเว้น นศ ที่ได้ทุน มธบ รายเดือน)  24-02-2565
48
เงินส่วนต่างจากการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/64 สำหรับ นศ กู้ยืม กยศ  10-02-2565
47
ขยายเวลากำหนดชำระเงินภาคเรียนที่ 2/64 (สำหรับ นศที่ไม่ได้กู้ยืม กยศ)  01-02-2565
46
รับอุปกรณ์ IPad แจ้งให้ทราบถึงคุณสมบัตินศ ป.ตรี 64 ที่มีสิทธิ์รับ IPad (ฉบับเพิ่มเติม)  27-01-2565
45
รับอุปกรณ์ IPad แจ้งให้ทราบถึงคุณสมบัตินศ ป.ตรี 64 ที่มีสิทธิ์รับ IPad  25-01-2565
44
ขอรับเงินคืนค่าใช้จ่ายทุน มธบ รายเดือน ภาค1/64 สำหรับนศ ทุน มธบ ที่กู้ยืม กยศ และยังไม่ได้ยืนยันรับเงินรายเดือน ในรอบ 1 และ 2  19-01-2565
43
เงินส่วนต่างจากการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/64(ยกเว้นนศที่ได้รับทุน มธบ)  15-01-2565
42
กำหนดชำระเงินส่วนต่างสำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ ภาค 2/65  14-01-2565
41
ฝ่ายการเงินนักศึกษาปิดทำการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565  24-12-2564
40
ยายเวลาขอรับเงินคืนค่าใช้จ่ายทุน มธบ รายเดือน ภาค1/64  24-12-2564
39
นักศึกษากู้ยืมทุกชั้นปีที่มีความประสงค์กู้ในเทอม 2/64 โปรดดำเนินการตามลิงก์  23-12-2564
38
กำหนดชำระเงินภาคเรียนที่ 2/64 (สำหรับ นศที่ไม่ได้กู้ยืม กยศ)  20-12-2564
37
ตรวจสอบยอดค้างชำระค่าเล่าเรียนก่อนวันลงทะเบียนเทอมที 2/2564   17-12-2564
36
การขอรับเงินคืนค่าใช้จ่ายทุน มธบ รายเดือน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาทุน มธบ ที่กู้ยืมกยศ เท่านั้น  13-12-2564
35
นักศึกษาประสงค์ทำเรื่องกู้ยืมปี 65 โปรดทำและเก็บชั่วโมงจิตอาสาโดยเทอม1และ2รวมกันไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง   24-11-2564
34
นักศึกษาเลื่อนชั้นปีประสงค์กู้ปี 64 และทำจิตอาสาแล้วรีบดำเนินการ ขยายเวลาถึง 25 ก.ย.64  20-09-2564
33
นักศึกษาสามารถตรวจสอบยอดใบแจ้งการชำระเงิน ได้ต้้งแต่วันที่ 17 ก.ย.64  16-09-2564
32
นักศึกษาที่ชำระเงินเต็มจำนวนและไม่ได้กู้ยืม สามารถยืนยันรับเงินคืนในระบบ SLCM  มีคู่มือขอรับเงินคืนแนบ  16-09-2564
31
นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล และมีรายชื่อตามลิงก์ เข้ายืนยันสิทธิ์ภายใน15ก.ย.64  14-09-2564
30
วิธีแบ่งชำระเงิน 5 งวด มีคู่มือชำระเงินแนบ  01-09-2564
29
นักศึกษาเลื่อนชั้นปีประสงค์กู้ปี 64 และทำจิตอาสาแล้วรีบดำเนินการภายใน 17 ก.ย. 64  01-09-2564
28
นักศึกษารหัส63ลงไปที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่1/64กรุณาตรวจสอบยอดชำระเงินค่าลงทะเบียนใน SLCM  มีคู่มือการชำระเงินแนบ  01-09-2564
27
นักศึกษาที่ยังไม่มีกยศconnectโปรดลงทะเบียนด่วนภายใน 31 ส.ค.64  31-08-2564
26
ขอความร่วมมือนักศึกษาเปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทย ผ่านแอปพลิเคชั่น K PLUS  17-08-2564
25
การตรวจสอบยอดการชำระเงิน โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบจากเมนูการเงินนักศึกษาตั้งแต่1ก.ย.64  16-08-2564
24
ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล จำนวนเงิน 5,000 บาท  16-08-2564
23
นักศึกษาต้องลงทะเบียนในรายวิชาที่ต้องการให้ครบถ้วนก่อนกดยืนยันการลงทะเบียน  16-08-2564
22
นักศึกษาที่มียอดค้างชำระค่าเล่าเรียน ขอให้ชำระยอดเงินดังกล่าวผ่าน SLCM  14-08-2564
21
กองทุน กยศ. ปิดปรับปรุงระบบ DSLในส่วนระบบของสถานศึกษาและระบบตัวแทน  06-08-2564
20
เปิดระบบการชำระเงิน SLCM ระบบใหม่ ตั้งแต่ วันที่ 2 ส.ค. 64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  02-08-2564
19
ส่งตรวจสอบเอกสารโดยวิธี online สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืม กยศ  ปีการศึกษา 2564  27-07-2564
18
ปิดระบบชำระเงินชั่วคราว จากระบบ SAP ไปยัง SLCM (ระบบใหม่) โดยสามารถใช้ได้ 2 ส.ค. 64 เป็นต้นไป  23-07-2564
17
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก กยศ. "ส่งเงินออมกับ กอช. 1 ครั้ง นับจิตอาสา 1 ชม.  23-07-2564
16
ยื่นกู้ เกินหลักสูตรสำหรับ นักศึกษากู้เกินหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 (กู้ครบ 4 ปีแล้วแต่ยังไม่จบการศึกษา)  22-07-2564
15
ขยายเวลาส่งเอกสาร ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 สำหรับนักศึกษาประสงค์กู้ยืม กยศ  ปีการศึกษา 2564   12-07-2564
14
ผลการสอบชิงทุน มธบ รอบ 2 สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564  14-06-2564
13
รายชื่อผู้เข้าสอบชิงทุน มธบ รอบ 2 สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564  04-06-2564
12
ิจกรรมจิตอาสาง่ายๆ ทำได้ที่บ้าน โครงการ DPU หลังคาสีเขียว  24-05-2564
11
นักศึกษาเลื่อนชั้นปีที่มีความประสงค์กู้ยืม กยศ ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการดังนี้  20-05-2564
10
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสา กยศ จากหลักสูตร online ระบบ SET  15-05-2564
 9
แจ้งการส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาเลื่อนชั้นปี (ปีการศึกษา 2564) Update   28-04-2564
 8
เลื่อนกำหนดการแลปรับเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกทุนสายงานกิจการนักศึกษาทุกประเภท ปีการศึกษา 2564  27-04-2564
 7
แจ้งการส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาเลื่อนชั้นปี (ปีการศึกษา 2564)  19-04-2564
 6
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปิดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12 - 18 เมษายน 2564  09-04-2564
 5
ภาพรวม 7 ขั้นตอนการกู้ยืมกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบ DSL (ระบบใหม่)  09-04-2564
 4
แจ้งการดำเนินการทำเรื่องกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาเลื่อนชั้นปีที่ประสงค์ทำเรื่องกู้ยืม  31-03-2564
 3
ร่วมบริจาคโลหิต 1 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. - 15.00 น.  29-03-2564
 2
รายชื่อผู้เข้าสอบชิงทุน ประเภทเรียนดี เสริมโอกาส และความสามารถพิเศษ นศเข้าใหม่ปี64  29-03-2564
 1
นักศึกษาทุกชั้นปี รวมถึงนักศึกษาเข้าใหม่ปี 64 โปรดลงทะเบียนเพื่อรับรหัสเข้าใช้งานระบบ กยศ.แบบดิจิตอล(DSL)  04-03-2564