ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
ปริญญาโท การจัดการการท่องเที่ยวสมัยใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน แสงพิกุล
ผู้อำนวยการหลักสูตร

บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการระดับประเทศ
ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สสอท.)
(รางวัลเกียรติยศระดับประเทศ)
อาจารย์ดีเด่น นักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยยอดเยี่ยมแห่งปี ระดับมหาวิทยาลัย
(3 รางวัลเกียรติยศ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

โทรติดต่อ 02-954-7300 ต่อ 609
e-mail : [email protected]
line : winner352

สอบถามข้อมูลกับ ผอ.หลักสูตร 081-3042910
ยินดีให้ข้อมูลกับผู้สมัครเรียนทุกคน

ป.โท การท่องเที่ยว DPU ปรับปรุงหลักสูตรใหม่
เน้นสร้างผู้เรียน ‘Smart People’ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ปีการศึกษา 2567 ทางหลักสูตรได้ปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนให้มีความใหม่ทันสมัย สามารถสำเร็จการศึกษาในเวลาเพียง 1.5 ปี เน้นการเรียนด้านการจัดการการท่องเที่ยวสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น ‘Smart People’ โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ และความคิดเชิงสร้างสรรค์

ปัจจุบัน หลักสูตรมีรายวิชาด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมสมัยใหม่หลายวิชา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น Smart People เช่น วิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วิชาการจัดการนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว/โรงแรม วิชาการตลาดสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว/โรงแรม และวิชาสัมมนาการท่องเที่ยวยุคใหม่ เป็นต้น รวมทั้งยังออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมความเป็น Smart Students ด้วยการพัฒนาทักษะวิจัย (Research skills) และทักษะภาคธุรกิจ/ความเป็นผู้ประกอบการ (Business Skills) ให้แก่ผู้เรียน อีกทั้งมีทีมคณาจารย์ (Smart Faculty) คุณวุฒิปริญญาเอกที่มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นด้วยรางวัลด้านการสอนและการวิจัยในระดับประเทศและระดับมหาวิทยาลัย และมีประสบการณ์เชิงวิชาชีพจากธุรกิจท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกและระดับประเทศ พร้อมมาถ่ายทอดประสบการณ์บริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพให้แก่ผู้เรียน (Professional Skills) DPU, a leading university in Tourism Management


ข้อมูลหลักสูตร


tourism-dpu
toursim-dpu
tourism-dpu
tourism-dpu
tourism-dpu

AddLine สอบถามข้อมูลหลักสูตรโดยตรง

tourism-dpu

เลือกเรียน ป.โท ด้านการท่องเที่ยวอย่างมั่นใจ
เลือกเรียนที่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ด้วยคุณภาพของคณาจารย์ระดับประเทศ
หลักสูตรทันสมัย และค่าเรียนไม่แพง

ข่าว ป.โท การท่องเที่ยว DPU
ลงสื่อมวลชน ระดับประเทศ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น Smart People


ผลงานและรางวัล ของศิษย์เก่า ปริญญาโท


ศิษย์เก่า ดีเด่น / สอบบรรจุได้อันดับ 1 ในหน่วยงานราชการ
Our Smart Students

thebest_tourism
thebest_tourism
thebest_tourism

>> คลิ๊ก ชมข่าวเด่นของมหาบัณฑิตใหม่ <<

นักศึกษาปริญญาโท คว้ารางวัลผลงาน วิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับชาติ
(Best Paper Reward)
Our Smart Students

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิต ป.โท การท่องเที่ยว 7 ราย ที่ไปคว้ารางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference) พร้อมได้รับใบประกาศนียบัตรจากผู้จัดงานประชุม ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาต่างๆทั่วประเทศ ได้แก่

 1. คุณอารีย์ บินประทาน ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง “ภาพลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ”
 2. คุณกรรณณิกา ผลเจริญ ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง “การรับรู้คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการใช้บริการที่พักราคาประหยัดในพื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร"
 3. คุณไปรยาพัสตร์ ศรีจริยา ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง “การประเมินการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์”
 4. คุณอารดา หรูสกุล ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น เรื่อง "องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในการมาเยือนน้ำพุร้อนหินดาด จ.กาญจนบุรี" จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร
 5. คุณผุชรัตน์ บรรจง ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จ. นครพนม จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 6. คุณภคมน หงส์คู ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น เรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมาท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า จ.สงขลา
 7. คุณรามณรงค์ นิลกำแหง ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น เรื่องการสร้างภาพลักษณ์ที่น่าจดจำของการท่องเที่ยวนครประวัติศาสตร์ จ. พระนครศรีอยุธยา

ผลงานเหล่านี้ เป็นอีกหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจ ที่นอกเหนือจากคณาจารย์หลักสูตร ที่คว้ารางวัลต่างๆ มาแล้ว นักศึกษาของหลักสูตรก็มีศักยภาพและความสามารถที่โดดเด่น สามารถไปคว้างรางวัลอันน่าภาคภูมิใจกลับมาได้เช่นเดียวกัน


 
 

ทีมคณาจารย์หลักสูตรปริญญาโท
Our Smart Teachers


ทีมคณาจารย์ หลักสูตรปริญญาโท การท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

จุดเด่นของคณาจารย์ เป็นนักวิชาการจบปริญญาเอก มีผลงานวิชาการที่โดดเด่น (academic skills) และผ่านประสบการณ์การบริหารงานในภาคธุรกิจเอกชนระดับชั้นนำ (business experiences) พร้อมถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการและประสบการณ์การบริหารงานในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำการเรียนการสอนระดับปริญญาโทด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมของประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล
(ผู้อำนวยการหลักสูตร)

นักวิชาการดีเด่นระดับประเทศและระดับมหาวิทยาลัย และประสบการณ์การบริหารงานกับโรงแรมระดับโลก The Mandarin Oriental Hotel, Bangkok (Best Hotel of the World)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์

นักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยธุรกิจบันฑิตย์ และประสบการณ์การบริหารงานในเครือโรงแรม 5 ดาว ระดับโลก Le Meridien Hotels & Resorts Group

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา สว่างคง

นักวิชาการที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการสอนสมัยใหม่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และประสบการณ์การบริหารงานในธุรกิจนำเที่ยวระดับประเทศ บริษัท Pacific World (Thailand) และ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์

ดร.อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ

นักวิชาการรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ เจ้าของธุรกิจภัตตาคารเครือ Franchise อาหารอีสานและเวียดนาม (ลาว-ญวน)

ดร.ณัฏฐกฤษฏิ์ เอกวรรณัง

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศ และประสบการณ์การทำงานและที่ปรึกษาโครงการด้านการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานรัฐ

ดร.ดาวศุกร์ บุญญะศานต์

นักวิชาการรุ่นใหม่ และผ่านประสบการณ์บริหารงานกับสายการบินชั้นนำ (British Airways) และโรงแรมเครือนานาชาติ (Holiday Inn/ Pan Pacific Hotel)

ผลงานและคุณภาพของคณาจารย์หลักสูตรปริญญาโท
การจัดการการท่องเที่ยว ในระดับนานาชาติ


ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่องล่าสุด “Tourist perceptions of guided ecotourism tours in Thailand” ในวารสาร Top Journal ด้านการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ ชื่อวารสาร Tourism & Hospitality Research (UK)

และ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เลิศพร ภาระสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท การท่องเที่ยว ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่องล่าสุด “Chinese tourists' satisfaction with their shopping experiences in Bangkok" ในวารสาร Top Journal ด้านการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติเช่นกัน ชื่อวารสาร Journal of China Tourism Research (UK)

และ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑกานต์ ชุบชูวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท การท่องเที่ยว ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่องล่าสุด “The Impact of CSR (corporate social responsibility) Activity Satisfaction on Destination Loyalty: A Study of MICE Travelers in Thailand ในวารสาร Top Journal ด้านการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติเช่นกัน ชื่อวารสาร Asia Pacific Journal of Tourism Research (UK)

วารสารทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มวารสารที่มีคุณภาพอันดับ 1 (Top Ranking) ที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของคณาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรปริญญาโท การท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ที่คณาจารย์มีศักยภาพและมีคุณภาพในระดับนานาชาติ โดยการตีพิมพ์ผลงานวิจัยดังกล่าวจะเป็นการยกมาตรฐานของบุคลากรอุดมศึกษาไทยในระดับสากล

ปัจจุบัน คณาจารย์ของหลักสูตรมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (international journals) ที่มีคุณภาพในกลุ่มอันดับ 1 เกือบ 20 เรื่อง และตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศอีกเกือบ 40 เรื่อง หลักสูตรปริญญาโท การท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมเป็นผู้นำด้านการศึกษาสาขาการท่องเที่ยวของประเทศ ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆ และคุณภาพคณาจารย์ในระดับนานาชาติ

ผู้อำนวยการหลักสูตร ป.โท การท่องเที่ยว คว้ารางวัลอาจารย์ดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย
ด้วยผลงานการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่เชื่อมโยงผลงานของนักศึกษา
ไปช่วยเหลือสังคมภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมทำให้นักศึกษามีศักยภาพและความสามารถในระดับที่สูงขึ้น
(Outstanding Scholar)


ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยรางวัลดังกล่าวตัดสินจากผลงานด้านการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ (creativity) รูปแบบใหม่ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนออกไปสู่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม หรือ เรียกว่า Real World Learning ในลักษณะ project-based learning ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติทำโครงงานจริงให้แก่ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ปัจจุบันหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนในลักษณะนี้หลายโครงการในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และประสบการณ์วิชาชีพ/ภาคธุรกิจให้แก่ผู้เรียน

รางวัลเกียรติยศนี้ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยการเรียนที่ทันสมัย รูปแบบใหม่ๆ และสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและศักยภาพในระดับที่สูงขึ้น

ผู้อำนวยการหลักสูตร ป.โท การท่องเที่ยว

คว้ารางวัลนักวิจัยยอดเยี่ยม ระดับมหาวิทยาลัย อีก 1 รางวัลเกียรติยศ
ด้วยคุณภาพผลงานและจำนวนผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศและ

ระดับนานาชาติอย่างกว้างขวาง
(Outstanding Researcher of DPU)

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทการท่องเที่ยว ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ "นักวิจัยยอดเยี่ยม" จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อเดือน กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยนับเป็นรางวัลเกียรติยศ รางวัลที่ 3 ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา (รางวัลอาจารย์ดีเด่น รางวัลนักวิจัยดีเด่น และล่าสุดรางวัลนักวิจัยยอดเยี่ยม)

รางวัลดังกล่าวพิจารณาจากคุณภาพผลงานและจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของคณาจารย์ของหลักสูตรในด้านงานวิจัย ที่มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของคณาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยในระดับสูง ซึ่งความเชี่ยวชาญของคณาจารย์จะถ่ายทอดไปสู่ผู้เรียนของหลักสูตรให้มีประสบการณ์และทักษะการวิจัยให้มากขึ้น

 

วิดีโอแนะนำหลักสูตร"

รีวิวชุดใหญ่
เรื่องเล่าประสบการณ์
ตลอดการเรียนในหลักสูตร

ด้วยการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ Business & Research-based Education โดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Real World Learning เพื่อสร้างศักยภาพให้แก่ผู้เรียน

(เรียนจริง ลงมือทำจริง ได้ประสบการณ์จริง)

"


คนเก่ง ป.โท (GPA 4.00)
เล่าประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตร
Our Smart Students

คุณวีรภัทร์ ดาวเรือง นักศึกษา ป.โท ปี 2 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ปัจจุบันทำงานเป็นตัวแทนฝ่ายขาย บริษัท Online Travel Agency ซึ่งเป็นคนเก่งของหลักสูตร (GPA 4.00) จะมาเล่าแชร์ประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ และการเรียนแบบ real-world learning (learning by doing) หรือการเรียนรู้เชิงประสบการณ์จริงในสาขาการท่องเที่ยว ในระยะเวลา 1 ปี ที่ได้เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตร

ชมภาพกิจกรรมการเรียนการสอนและประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาได้จาก เว็บหลักสูตร และ Facebook


เรียนปริญญาโท การท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ดีอย่างไร?

มุมมองจากผู้สำเร็จการศึกษา

คุณอนิรุทธิ์ เจริญสุข

ปัจจุบันทำงานเป็น
อาจารย์สถาบันการศึกษา

กิจกรรมการเรียนการสอนสมัยใหม่


หลักสูตรปริญญาโท ใช้การสอนรูปแบบใหม่ๆ

เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมผู้เรียนด้วยการเรียนสมัยใหม่
แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ด้วยการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทันสมัย และสร้างสรรค์
เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลักในการพัฒนาการเรียนรู้
ศักยภาพ และความสามารถในการทำงานเป็นทีม
(ชมคลิป VDO การเรียนการสอนในปัจจุบัน)

การปรับกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ให้จบการศึกษาได้เร็วขึ้น
โดยใช้เวลาสำเร็จการศึกษาเพียง 1.5 ปี (จบเร็วกว่าที่อื่น)

เก็บตกภาพการสอบเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ที่สาขาได้ปรับกระบวนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น โดยได้ปรับกระบวนการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด การกำหนดแผนงานวิทยานิพนธ์ การประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา และการนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ก่อนจบ coursework ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาจบการศึกษาได้เร็วขึ้น พร้อมกับส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานของนักศึกษาต่อไป

ในภาพเป็นการสอบเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปัจจุบัน 4 คน ได้แก่

 1. นายขวัญชัย วงษ์เวช เรื่องการรับรู้ความเป็นไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
 2. นางสาวสมร นาคีรักษ์ เรื่องประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเมืองพัทยา
 3. นางสาววิไลลักษณ์ คำพราว เรื่องการแบ่งส่วนตลาดในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวธรรมชาติ
 4. นางณัฐธยาน์ ชุณหวิริยะกุล เรื่องปัจจัยแห่งความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการมาเยือนซ้ำในจังหวัดเชียงใหม่

การเรียนการสอน ป.โท รูปแบบใหม่ Business & Research-based Education at DPU

ภาพนักศึกษาปริญญาโท ปี 2 จัดสัมมนาให้ความรู้เชิงธุรกิจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต

เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาปริญญาโท ปี 2 วิชาสัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน 15 คน ลงพื้นที่ภาคใต้ จ.ภูเก็ต เพื่อจัดโครงการสัมมนาพิเศษให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ โดยได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจ guest houses เพื่อเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

กิจกรรมที่พิเศษและแตกต่างจากทุกครั้ง คือ นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้บรรยายเองให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ หรือที่เรียกว่า student speakers เพื่อให้ความรู้ด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการใน 3 เรือง ได้แก่ 1) การวิเคราะห์เสียงสะท้อนจากลูกค้า 2) การบริหารธุรกิจอย่าไรให้มีคุณภาพ และ 3) การทำการตลาดให้เก่ง

การจัดสัมมนาพบผู้ประกอบการในครั้งนี้ จัดขึ้นที่ โรงแรม Royal Phuket Paradise ป่าตองโดยมีผู้ประกอบการเกือบ 10 ราย และสื่อมวลชนท้องถิ่น (Phuket News Channel) มาทำข่าวในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า Business and Research-based Education ซึ่งนักนักศึกษากลุ่มนี้ นอกจากจัดสัมมนาเชิงธุรกิจแล้ว ยังได้ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต เพื่อทำโครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับเตรียมผลงานไปนำเสนอในเวทีระดับชาติต่อไป

ภาพนักศึกษาปริญญาโท ปี 2 จัดสัมมนาให้ความรู้เชิงธุรกิจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว จ.เชียงราย

นักศึกษา ป.โท ปี 2 จับไมค์บรรยาพิเศษให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม

วิชาสัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นำนักศึกษาปริญญาโทเหินฟ้า สู่ จ.เชียงราย เหนือสุดของประเทศ เพื่อจัดงานสัมมนาให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมในเขตภาคเหนือตอนบน และ จ. เชียงราย ในเรื่อง "กลยุทธ์การบริการและการดำเนินธุรกิจที่พักแรมให้ประสบความสำเร็จ" ณ โรงแรมวังคำ จ.เชียงราย โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน 12 รายโดยนักศึกษานำบรรยายพิเศษใน 4 เรื่อง ดังนี้

 • การวิเคราะห์เสียงสะท้อน/ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อที่พักแรมใน จ.เชียงราย
 • การบริหารจัดการคุณภาพการบริการของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม
 • ข้อดี ข้อเสีย ก่อนตัดสินใจเลือกตัวแทนทางการตลาดออนไลน์
 • กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจที่พักแรมใน จ.เชียงราย

การจัดงานดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้นำการสัมมนา (student speakers) และ เป็นผู้ให้ความรู้และกลยุทธ์การบริการและการตลาดสมัยใหม่แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักศึกษาในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งยังเป็นโครงการบริการวิชาแก่สังคม ที่ดำเนินการโดยนักศึกษาของหลักสูตร และได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างแท้จริง

หลักสูตร ป.โท การจัดการการท่องเที่ยว เสริมสร้างการเรียนรู้ประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษา
Real World Learning (การเรียนรู้โดยลงมือทำจริง)โดยทำโครงงานหรือโจทย์งานจากสถานการณ์จริงของภาคธุรกิจและสังคม
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและพัฒนาทักษะการทำงาน
ชมคลิป VDO Real World Learning

นักศึกษาปริญญโท จัดงาน special event (exhibition)

เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาปริญญโทได้จัดงาน special event ในรูปแบบงาน exhibition (งานแสดงสินค้า) หนึ่งในธุรกิจสำคัญของอุตสาหกรรมกรรม MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) บริเวณใต้อาคาร 7 และ หน้าห้องสมุดมหาวิทยาลัย โดยรองอธิการบดีสายงานกิจกรรมนักศึกษาให้ เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมคณบดีและคณาจารย์ของคณะให้การต้อนรับ

งาน exhibition ในครั้งนี้มีผู้ประกอบการภายนอก มาร่วมออกร้านเป็นจำนวนมากทั้งธุรกิจสมัยใหม่ เช่น ํุธุรกิจ start up และ ธุรกิจการท่องเที่ยว และเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมเชิงภาคธุรกิจจากการเรียนวิชาการจัดการสถานที่และกิจกรรมพิเศษในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (HT 613) โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จริงจากการลงมือทำเอง (real world learning) โดยเป็น MICE organizer เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้าน MICE ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ หรือ Business Tourism ที่นำเงินตราและนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (นักธุรกิจ/ผู้บริหารองค์กร) มาเยือนประเทศไทยจำนวนมากทุกปี และเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ของสาขา "Business & Research-based Education" เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เก่งทั้งงานวิชาการและการทำธุรกิจ

การเรียนการสอน ป.โท รูปแบบใหม่ Business & Research-based Education at DPU

นักศึกษา ป.โท ปี 2 ร่วมทำภารกิจ TM Project เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างสร้างสรรค์ในพื้นที่ เกาะหมาก จ.ตราด

เมื่อเร็วๆนี้ รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรและผู้สอนวิชาสัมมนาการท่องเที่ยวได้นำนักศึกษา ป โท ปี 2 ลงพื้นที่เกาะหมาก จ.ตราด เพื่อทำโครงการ TM Project โดยมีวัตถุประสงค์การทำกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษานำคุณค่าของตนเอง (value) ซึ่งก็คือความรู้ (knowledge) ที่ได้เรียนมาตลอดหลักสูตรไปใช้ในเชิงสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อสังคม (social contributions)

การลงพื้นที่ในครั้งนี้นักศึกษาได้ทำรายงานเชิงธุรกิจเพื่อส่งมอบและไปให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการบนเกาะหมาก (เช่น โรงแรม/รีสอร์ท) รวมทั้งทำวิจัยเกี่ยวกับ Slow Tourism/Low Carbon Tourism บนเกาะหมากเพื่อผลิตผลงานวิจัยใหม่ๆ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา

โครงการ TM project (Tourism Management Project) เป็นหนึ่งในรูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่ของหลักสูตร ป โท การจัดการการท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษา ป โท นำความรู้และศักยภาพของตนเองโดยทำงานเชิงสร้างสรรค์ทั้งในด้านวิชาการและเชิงธุรกิจ เพื่อให้สังคมภายนอกนำผลงานของนักศึกษาไปใช้ประโยชน์ หรือที่เรียกว่า Business & Research-based Education ซึ่งการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ จะช่วยสร้างศักยภาพและความสามารถให้แก่ผู้เรียน รวมทั้งสร้างชิ้นงาน/ผลงาน (profile) ให้แก่นักศึกษา เพื่อประโยชน์ในการทำงานและความก้าวหน้าในอาชีพต่อไป

เริ่มแล้วโครงการสร้างสรรค์ผลงานและชิ้นงานให้แก่นักศึกษาปี 1 ป.โท การจัดการการท่องเที่ยว
เพื่อสร้างความเข้มแข็งความรู้ทางวิชาการให้แก่นักศึกษาของหลักสูตร

เก็บตกภาพการระดมความคิดและการนำเสนอผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ หรือเรียกว่า "Quick Research" สำหรับนักศึกษา ป.โท การท่องเที่ยว ปี 1 ที่เพิ่งเริ่มเรียน แต่ก็สามารถผลิตผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

โดยโครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ของหลักสูตรในวิชาการตลาดเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุกคน (100%) มีผลงานวิจัยติดตัวตั้งแต่ปี 1 เพื่อสร้างศักยภาพทางวิชาการและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น ก็แล้วเสร็จและสามารถนำเสนอในเวทีวิชาการระดับชาติได้ (National Conference) โดยผลงานนี้ นักศึกษาสามารถนำไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานของตนเองต่อไป

ทั้งนี้ ก่อนจบการศึกษานักศึกษาทุกคนของหลักสูตรจะมีผลงานเชิงวิชาการ (Academic Papers) และผลงานหรือโครงงานเชิงธุรกิจ (Business Projects) รวมทั้งสองผลงานจำนวน 4-5 ชิ้นงาน ที่สามารถระบุในประวัติการเรียน (Resume) รวมถึงผลงานวิทยานิพนธ์ในปีสุดท้ายด้วย เพื่อเป็นผลงานสำคัญของนักศึกษาสำหรับความก้าวหน้าและโอกาสในการทำงานในอนาคต (Future Career/่Job)

Because we are the leading graduate program in Tourism Management in Thailand.

รางวัลคุณภาพระดับประเทศของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 
 

มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน ประเภทดีเลิศ
จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รางวัลคุณภาพระดับประเทศและระดับนานาชาติของคณาจารย์ประจำหลักสูตร
Our Smart Teachers

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล
  รางวัลอาจารย์ดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยและรางวัลบุคลากรดีเด่นของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.เลิศพร ภาระสกุล
  รางวัลบุคลากรดีเด่นของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์
  รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยและผลงานวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา สว่างคง
  รางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่นด้านการเรียนการสอนสมัยใหม่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ทำเนียบรายชื่อมหาบัณฑิตดีเด่น
สาขาการท่องเที่ยว ป.โท ที่สำเร็จการศึกษา
ด้วยผลการเรียนยอดเยี่ยม ตลอดหลักสูตร GPA 4.00

ทำเนียบศิษย์เก่ามหาบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท
การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปัจจุบัน หลักสูตรมีมหาบัณฑิตที่ได้สำเร็จการศึกษาออกไปแล้วมากกว่า 100 คน โดยผู้สำเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่าเหล่านี้ประกอบอาชีพหลากหลายและมีความมั่นคงก้าวหน้าในอาชีพการงาน เช่น เจ้าของธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ผู้บริหารองค์กร มัคคุเทศก์อาชีพ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ อาจารย์มหาวิทยาลัย และชาวต่างชาติ เป็นต้น

การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จะช่วยสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงในอนาคตให้แก่ผู้เรียน รวมทั้ง อาจนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพ หรือการทำธุรกิจของตนเองได้ ดังเช่นรุ่นพี่ๆและศิษย์เก่าของหลักสูตรหลายท่าน เช่น คลิกดูภาพศิษย์เก่า