ขอผ่อนชำระได้ไหม

ได้

หลังจากทำเรื่องกู้แล้ว 1 เดือน ให้printใบแจ้งการชำระเงินใบใหม่ ติดต่อที่ฝ่ายการเงินฯ ชั้น 3 ตึกอธิการบดี