ชำระได้ถึงเมื่อไร

รอดูประกาศจาก facebookของฝ่ายการเงินฯ หรือ web ฝ่ายการเงินฯ หรือติดต่อสอบถามที่เบอร์ 02 954 7300 ต่อ 506