ไม่มีผู้รับรองจะกู้ได้ไหม

ไม่ได้

นอกจากบิดาและมารดามีสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากที่ทำงานทั้งคู่