บิดามารดาไม่ได้ทำงานไม่มีรายได้จะเป็นผู้ค้ำประกันได้ไหม

ไม่ได้

ผู้ค้ำประกันต้องจ่ายหนี้แทนผู้กู้ หากผู้กู้ไม่จ่ายหนี้ ผู้ค้ำประกันจึงจำเป็นต้องมีอาชีพและมีรายได้