ผลการเรียนไม่ถึง2.00กู้ได้ไหม

กยศ , กรอ ไม่กำหนดเกณฑ์ผลการเรียนของนักศึกษาเข้าศึกษาใหม่ ปี 1  

นักศึกษาเก่า (มธบ.) ทุกชั้นปี ต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

ทั้งนี้หากมีเกรดเฉลี่ยระหว่าง 1.50 - 2.00 ก็สามารถยื่นได้ แต่ต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการต่อไป