จิตอาสา

(1).ต้องส่งจิตอาสากี่ครั้ง/กี่ชั่วโมง

ตอบ

(2).จิตอาสาคืออะไร/มีอะไรบ้าง

ตอบ

(3).ต้องส่งรูปถ่ายที่ไปทำกิจกรรมจิตอาสาหรือไม่

ตอบ

(4).ต้องมีตราประทับจากหน่วยงานที่ไปทำกิจกรรมจิตอาสาหรือไม่

ตอบ