ผู้ค้ำประกัน/ผู้รับรองรายได้

(1).ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือไม่/ผู้ค้ำประกันคือใคร

ตอบ

(2).บิดามารดาไม่ได้ทำงานไม่มีรายได้จะเป็นผู้ค้ำประกันได้ไหม

ตอบ

(3).ผู้รับรองรายได้คือใคร

ตอบ 

(4).ไม่มีผู้รับรองจะกู้ได้ไหม

ตอบ