สัญญาและผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกันคือใคร ?

ผู้ค้ำประกัน คือ ผู้ที่ต้องชำระหนี้แทนนักศึกษา กรณีนักศึกษาไม่ชำระหนี้ตามสัญญากู้ ซึ่งจะเป็น บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ซึ่งจะมีชื่อปรากฎในสัญญาเงินกู้ (ไม่ใช่ข้าราชการผู้รับรองรายได้ ยกเว้นข้าราชการผู้รับรองรายได้จะเซ็นในสัญญา)

 

สัญญาเงินกู้ทำครั้งเดียวใช่หรือไม่ ?

สัญญาเงินกู้  ทำครั้งเดียว ทำในปีแรกที่กู้ กยศ.

คลิก ดู >> ตัวอย่างสัญญา