กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566

นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโปรดดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้

คลิก >> ตรวจสอบคุณสมบัติ

(ผู้กู้ยืมระดับปริญญาตรี ต้องไม่ทำงานประจำ)

2.1 รับแบบฟอร์มทาง E-mail

ทั้งนี้ขอให้ทำผ่าน google chrome เท่านั้น

    คลิก >> ยื่นความประสงค์ขอกู้

2.2 โหลดแบบฟอร์มและเอกสารเพิ่มเติมที่จัดส่งให้ทาง E-mail

2.3 รวบรวมเอกสาร ช่วงเดือน เม.ย. 66

      เพื่อเตรียมส่ง มิ.ย. 66  

**  ตัวอย่างเอกสารที่ต้องส่ง คลิก >>

อยู่กับ บิดาและมารดา

อยู่กับ ผู้ปกครอง หรือ บิดา มารดา เลี้ยงเดี่ยว

การลงทะเบียนผู้ใช้งาน ทำผ่านระบบได้ 2 ช่องทาง

3.1 ผ่านช่องทาง Mobile Application

" กยศ. Connect" ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

3.2 ผ่านทางเว็บไซต์ >>

     https://wsa.dsl.studentloan.or.th

วิธีการ

  - วิธีติดตั้งและสมัคร >> App กยศ connect

  - วิธียื่นคำขอกู้ยืมเงิน >> App กยศ connect  

หรือศึกษาเพิ่มเติม >> คลิก  (เริ่มทำได้ มิ.ย. 66) 

 

หลังได้รับ ข้อความนี้จาก App กยศ

นักศึกษาจึงมีสิทธิ์ส่งเอกสาร

ประกอบคำขอกู้ยืม ได้ที่

ศูนย์รับสมัคร นักศึกษาใหม่ ขั้น 2 อาคารอธิการบดี

ได้ตั้งแต่ 1 - 15 มิถุนายน  2566

หลังจากยื่นแล้วรอตรวจสอบผลการส่งเอกสาร

คลิก >> ผลการส่งเอกสาร

หากได้รับข้อความดัง

ตัวอย่างด้านล่างนี้ จาก App กยศ. 

ขอให้นักศึกษา รอกองทุนอนุมัติ

เพื่อทำขั้นตอนที่ 5 ต่อไป

 

5.1 ผู้กู้ท่านใดที่พบข้อความด้านบนนี้

ขอให้หมั่นตรวจสอบเป็นระยะๆ

หากมีข้อความให้

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการลงนาม

สามารถทำข้อ 5.2 ได้ทันที

5.2 ดู Clip ขั้นตอนบันทึกข้อมูล คลิก

5.3 วิธีพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียน คลิก

5.4 กรอกสัญญา,แบบยืนยัน,เตรียมเอกสาร คลิก

* * หมายเหตุ

สัญญามีเฉพาะ นศ ที่เข้าเงื่อนไขด้านล่างนี้เท่านั้น

- นศ เลขทะเบียน 66 

- นศ เลื่อนชั้นปี ไม่เคยกู้มาก่อน

- นศ เลื่อนชั้นปีที่ย้ายคณะ/สาขาในปีการศึกษา 66

* ส่งเอกสาร ขอให้รอดูประกาศต่อไป *

ตั้งแต่เดือน กันยายน 2566 เริ่มสะสมกิจกรรมจิตอาสา 36 ชั่วโมง 

เพื่อส่งในเดือน มีนาคม 2567 คลิก >> แบบฟอร์ม 

เข้าร่วมปฐมนิเทศ เฉพาะนักศึกษาใหม่ รหัส 66 ในเดือน พฤศจิกายน 2566

ทำเรื่องยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/66 ในเดือนธันวาคม 2566

.................................