ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสเข้าใช้งานระบบ กยศ. แบบดิจิทัล (DSL)

ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนรับรหัสเข้าใช้งานระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)

ได้ 2 ช่องทาง

1. สามารถลงทะเบียนผ่าน websiteได้ทาง https://wsa.dsl.studentloan.or.th

2. ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect  โดย Download ได้ทั้ง iOS และ Android  >> https://bit.ly/2YNgNux

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.studentloan.or.th/th/knowledgemedia/1612926085