ปฐมนิเทศ

นักศึกษา รหัส 66 ทุกท่าน มีความจำเป็น

ต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

โปรดศึกษาหาความรู้จาก กยศ. ตามเรื่องต่างๆ ดังนี้

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลังจากที่เรียนจบไปแล้ว

ขอให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 

>> คุณสมบัติของผู้กู้

>> การทำสัญญาและยืนยีนเบิกเงิน

>> กิจกรรมจิตอาสา

>> การชำระหนี้ กยศ.

หลังจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้ เรียบร้อยแล้ว

ขอให้นักศึกษา กรอกยืนยันในระบบ Google Form

เพื่อยืนยันการเรียนรู้ >> คลิก

....................................

นักศึกษาที่ได้ทำทั้ง 2 ขั้นตอน

ถือเป็นผู้ผ่านกิจกรรม ปฐมนิเทศ

และขอให้ นักศึกษานำความรู้ที่ได้

มาใช้ในการกู้ยืมในแต่ละปี อย่างมีความรู้แและความเข้าใจ ได้เป็นอย่างดี

ขอบคุณค่ะ

....................................