ปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษากู้ยืม กยศ. ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษาปัจจุบัน

ต้องเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ  ประจำปีการศึกษา 2566

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลังจากที่เรียนจบไปแล้ว

ขอให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 

>> การชำระหนี้ กยศ.

>> วิธีลงทะเบียนตรวจสอบยอดหนี้

>> การหักเงินเดือน

....................................

หลังจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้ เรียบร้อยแล้ว

ขอให้นักศึกษา กรอกยืนยันในระบบ Google Form

เพื่อยืนยันการเรียนรู้

>> คลิก

....................................

นักศึกษาที่ได้ทำทั้ง 2 ขั้นตอน

และได้คะแนนตามเกณฑ์ 3 คะแนน

ถือเป็นผู้ผ่านกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ

และขอให้ นักศึกษาประสบความสำเร็จ

ในหน้าที่การงานที่ฝัน ขอบคุณค่ะ

....................................