• คุณจารุภา ธิติชัยกุลธร
    คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ที่ตั้ง : 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม 10210
  • โทร : 02-954-7300 ต่อ 273
  • มือถือ : 095-165-5481
  • อีเมล : [email protected]
  • Website : www.dpu.ac.th/graduatecon