อัตราค่าลงทะเบียนงานประชุม

   
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 2,400 บาท
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป 2,600 บาท

หมายเหตุ :

  1. ผู้นำเสนอผลงาน แนบไฟล์ผลงาน WORD ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (รวมทุกอย่าง) พร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน 1,200 บาท เพื่อให้ผู้จัดงานดำเนินการส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
  2. ส่งผลงานและหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน (slip) มาทางอีเมล [email protected]

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

ชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  •  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  •  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
  •  เลขที่บัญชี 0582791244
  •  ชื่อธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนงามวงศ์วาน

** กรณีที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

หมายเหตุ : หากต้องการใบเสร็จรับเงิน ผู้จัดงานสามารถส่งให้ทางอีเมลหรือไปรษณีย์ได้

ลงทะเบียนส่งผลงาน