DPU จัดอบรม ความปลอดภัยในงานขนส่งโลจิสติกส์ “ทักษะคิดฝ่าวิกฤตอุบัติเหตุทางถนน” ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

DPU จัดอบรม ความปลอดภัยในงานขนส่งโลจิสติกส์ “ทักษะคิดฝ่าวิกฤตอุบัติเหตุทางถนน” ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

DPU จัดอบรม ความปลอดภัยในงานขนส่งโลจิสติกส์ “ทักษะคิดฝ่าวิกฤตอุบัติเหตุทางถนน” ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.วันวร จะนู ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.วันวร จะนู ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.วันวร จะนู ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

DPU จับมือ การเคหะแห่งชาติ พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการภาครัฐและเทคนิคการจัดการสมัยใหม่

DPU จับมือ การเคหะแห่งชาติ พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการภาครัฐและเทคนิคการจัดการสมัยใหม่

DPU จับมือ การเคหะแห่งชาติ พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการภาครัฐและเทคนิคการจัดการสมัยใหม่

นักศึกษา CITE คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการออกแบบและพัฒนา Wheel Chair “รถเข็นเพื่อคนพิการ”

นักศึกษา CITE คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการออกแบบและพัฒนา Wheel Chair “รถเข็นเพื่อคนพิการ”

นักศึกษา CITE คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการออกแบบและพัฒนา Wheel Chair “รถเข็นเพื่อคนพิการ”

นศ.ไทย-จีน ร่วมฝึกวิทยายุทธจีน มวยแปดสุดยอด ในวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

นศ.ไทย-จีน ร่วมฝึกวิทยายุทธจีน มวยแปดสุดยอด ในวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

นศ.ไทย-จีน ร่วมฝึกวิทยายุทธจีน มวยแปดสุดยอด ในวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอแสดงความยินดีนักศึกษา CITE ชนะเลิศการ Pitch ด้วยไอเดียธุรกิจ “Physical Walking:เครื่องกายภาพบำบัด”

ขอแสดงความยินดีนักศึกษา CITE ชนะเลิศการ Pitch ด้วยไอเดียธุรกิจ “Physical Walking:เครื่องกายภาพบำบัด”

ขอแสดงความยินดีนักศึกษา CITE ชนะเลิศการ Pitch ด้วยไอเดียธุรกิจ “Physical Walking:เครื่องกายภาพบำบัด”

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดงานสี่ศิลป์ถิ่นมังกร ครั้งที่ 4

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดงานสี่ศิลป์ถิ่นมังกร ครั้งที่ 4

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดงานสี่ศิลป์ถิ่นมังกร ครั้งที่ 4

นศ.หลักสูตรประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ คว้าเหรียญทองแดง แข่งทำอาหารสุดยอดเชฟ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2019

นศ.หลักสูตรประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ คว้าเหรียญทองแดง แข่งทำอาหารสุดยอดเชฟ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2019

นศ.หลักสูตรประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ คว้าเหรียญทองแดง แข่งทำอาหารสุดยอดเชฟ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2019