สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ มอบถุงบรรจุเวชภัณฑ์พื้นฐานต้าน Covid-19 ให้แก่นักศึกษาจีน DPU

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ มอบถุงบรรจุเวชภัณฑ์พื้นฐานต้าน Covid-19 ให้แก่นักศึกษาจีน DPU

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ มอบถุงบรรจุเวชภัณฑ์พื้นฐานต้าน Covid-19 ให้แก่นักศึกษาจีน DPU

ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2)

ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2)

ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

DPU ร่วมเสวนา “เปิดประตูสู่ตลาดโลกด้วยแฟรนไชส์”เปิดประสบการณ์จริงขยายธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ

DPU ร่วมเสวนา “เปิดประตูสู่ตลาดโลกด้วยแฟรนไชส์”เปิดประสบการณ์จริงขยายธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ

DPU ร่วมเสวนา “เปิดประตูสู่ตลาดโลกด้วยแฟรนไชส์”เปิดประสบการณ์จริงขยายธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกทุนนักศึกษาใหม่ประเภททุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ ด้านวิชาการ และ ทุนเสริมโอกาส

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกทุนนักศึกษาใหม่ประเภททุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ ด้านวิชาการ และ ทุนเสริมโอกาส

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกทุนนักศึกษาใหม่ประเภททุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ ด้านวิชาการ และ ทุนเสริมโอกาส

ข่าวสาร เรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 1

ข่าวสาร เรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 1

ข่าวสาร เรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 1

สถาบันการบิน DPU จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพของบุคลากรการบิน รุ่นที่ 11   

สถาบันการบิน DPU จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพของบุคลากรการบิน รุ่นที่ 11   

สถาบันการบิน DPU จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพของบุคลากรการบิน รุ่นที่ 11   

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 หลักสูตรการโรงแรม (ภาคพิเศษ)

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 หลักสูตรการโรงแรม (ภาคพิเศษ)

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 หลักสูตรการโรงแรม (ภาคพิเศษ)

DPU ขึ้นอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน ครองอันดับ 4 ของประเทศไทย

DPU ขึ้นอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน ครองอันดับ 4 ของประเทศไทย "มหาวิทยาลัยสีเขียว" จากผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2019

DPU ขึ้นอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน ครองอันดับ 4 ของประเทศไทย "มหาวิทยาลัยสีเขียว" จากผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2019

ประกาศ! นักศึกษากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาทุกชั้นปี เซ็นกู้ค่าเทอมและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศ! นักศึกษากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาทุกชั้นปี เซ็นกู้ค่าเทอมและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศ! นักศึกษากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาทุกชั้นปี เซ็นกู้ค่าเทอมและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2562

DPU จัดอบรม ความปลอดภัยในงานขนส่งโลจิสติกส์ “ทักษะคิดฝ่าวิกฤตอุบัติเหตุทางถนน” ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

DPU จัดอบรม ความปลอดภัยในงานขนส่งโลจิสติกส์ “ทักษะคิดฝ่าวิกฤตอุบัติเหตุทางถนน” ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

DPU จัดอบรม ความปลอดภัยในงานขนส่งโลจิสติกส์ “ทักษะคิดฝ่าวิกฤตอุบัติเหตุทางถนน” ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.วันวร จะนู ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.วันวร จะนู ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.วันวร จะนู ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

DPU จับมือ การเคหะแห่งชาติ พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการภาครัฐและเทคนิคการจัดการสมัยใหม่

DPU จับมือ การเคหะแห่งชาติ พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการภาครัฐและเทคนิคการจัดการสมัยใหม่

DPU จับมือ การเคหะแห่งชาติ พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการภาครัฐและเทคนิคการจัดการสมัยใหม่

นักศึกษา CITE คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการออกแบบและพัฒนา Wheel Chair “รถเข็นเพื่อคนพิการ”

นักศึกษา CITE คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการออกแบบและพัฒนา Wheel Chair “รถเข็นเพื่อคนพิการ”

นักศึกษา CITE คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการออกแบบและพัฒนา Wheel Chair “รถเข็นเพื่อคนพิการ”

รปศ.ชวนร่วมฟังบรรยาย “ความท้าทายในการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงขององค์การภาครัฐและประเทศไทยในศตวรรษที่ 21”

รปศ.ชวนร่วมฟังบรรยาย “ความท้าทายในการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงขององค์การภาครัฐและประเทศไทยในศตวรรษที่ 21”

รปศ.ชวนร่วมฟังบรรยาย “ความท้าทายในการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงขององค์การภาครัฐและประเทศไทยในศตวรรษที่ 21”

นศ.ไทย-จีน ร่วมฝึกวิทยายุทธจีน มวยแปดสุดยอด ในวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

นศ.ไทย-จีน ร่วมฝึกวิทยายุทธจีน มวยแปดสุดยอด ในวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

นศ.ไทย-จีน ร่วมฝึกวิทยายุทธจีน มวยแปดสุดยอด ในวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอแสดงความยินดีนักศึกษา CITE ชนะเลิศการ Pitch ด้วยไอเดียธุรกิจ “Physical Walking:เครื่องกายภาพบำบัด”

ขอแสดงความยินดีนักศึกษา CITE ชนะเลิศการ Pitch ด้วยไอเดียธุรกิจ “Physical Walking:เครื่องกายภาพบำบัด”

ขอแสดงความยินดีนักศึกษา CITE ชนะเลิศการ Pitch ด้วยไอเดียธุรกิจ “Physical Walking:เครื่องกายภาพบำบัด”

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดงานสี่ศิลป์ถิ่นมังกร ครั้งที่ 4

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดงานสี่ศิลป์ถิ่นมังกร ครั้งที่ 4

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดงานสี่ศิลป์ถิ่นมังกร ครั้งที่ 4

นศ.หลักสูตรประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ คว้าเหรียญทองแดง แข่งทำอาหารสุดยอดเชฟ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2019

นศ.หลักสูตรประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ คว้าเหรียญทองแดง แข่งทำอาหารสุดยอดเชฟ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2019

นศ.หลักสูตรประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ คว้าเหรียญทองแดง แข่งทำอาหารสุดยอดเชฟ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2019

ขอแสดงความยินดี นศ.ANT คว้ารางวัลชนะเลิศที่2และชมเชย ประกวดภาพยนตร์แอนิเมชั่น “วิวัฒนาการเงินตราไทย”

ขอแสดงความยินดี นศ.ANT คว้ารางวัลชนะเลิศที่2และชมเชย ประกวดภาพยนตร์แอนิเมชั่น “วิวัฒนาการเงินตราไทย”

ขอแสดงความยินดี นศ.ANT คว้ารางวัลชนะเลิศที่2และชมเชย ประกวดภาพยนตร์แอนิเมชั่น “วิวัฒนาการเงินตราไทย”

คณะนิเทศศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ “เส้นทางสู่งวงการบันเทิงในยุค 4.0”

คณะนิเทศศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ “เส้นทางสู่งวงการบันเทิงในยุค 4.0”

คณะนิเทศศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ “เส้นทางสู่งวงการบันเทิงในยุค 4.0”

สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล มอบทุนการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2562

สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล มอบทุนการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2562

สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล มอบทุนการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2562

วิทยาลัยครุศาสตร์จัดงานไพฑูริยเสวนา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “เมื่อโลกเปลี่ยนไปการศึกษาใหม่ย่อมเกิดขึ้น”

วิทยาลัยครุศาสตร์จัดงานไพฑูริยเสวนา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “เมื่อโลกเปลี่ยนไปการศึกษาใหม่ย่อมเกิดขึ้น”

วิทยาลัยครุศาสตร์จัดงานไพฑูริยเสวนา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “เมื่อโลกเปลี่ยนไปการศึกษาใหม่ย่อมเกิดขึ้น”

วิทยาลัยครุศาสตร์ DPU ชวนร่วมงานไพฑูริยเสวนา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “เมื่อโลกเปลี่ยนไปการศึกษาใหม่ย่อมเกิดขึ้น”

วิทยาลัยครุศาสตร์ DPU ชวนร่วมงานไพฑูริยเสวนา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “เมื่อโลกเปลี่ยนไปการศึกษาใหม่ย่อมเกิดขึ้น”

วิทยาลัยครุศาสตร์ DPU ชวนร่วมงานไพฑูริยเสวนา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “เมื่อโลกเปลี่ยนไปการศึกษาใหม่ย่อมเกิดขึ้น”

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “๘๗ ปี ประชาธิปไตยไทยไปถึงไหน”

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “๘๗ ปี ประชาธิปไตยไทยไปถึงไหน”

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “๘๗ ปี ประชาธิปไตยไทยไปถึงไหน”

DPUX จัด DPU eXplore Series เปิดประสบการณ์ PLAYFESSIONAL ชอบทางไหนต้องไปให้สุด ตอน ทำความรู้จักการเล่าเรื่องข้ามสื่อ

DPUX จัด DPU eXplore Series เปิดประสบการณ์ PLAYFESSIONAL ชอบทางไหนต้องไปให้สุด ตอน ทำความรู้จักการเล่าเรื่องข้ามสื่อ

DPUX จัด DPU eXplore Series เปิดประสบการณ์ PLAYFESSIONAL ชอบทางไหนต้องไปให้สุด ตอน ทำความรู้จักการเล่าเรื่องข้ามสื่อ

ประกาศ!! นักศึกษากู้ยืมฯ กยศ./กรอ. รหัส 58-61 ทำสัญญากู้ค่าเทอมและค่าครองชีพในภาคเรียนที่ 1/62

ประกาศ!! นักศึกษากู้ยืมฯ กยศ./กรอ. รหัส 58-61 ทำสัญญากู้ค่าเทอมและค่าครองชีพในภาคเรียนที่ 1/62

ประกาศ!! นักศึกษากู้ยืมฯ กยศ./กรอ. รหัส 58-61 ทำสัญญากู้ค่าเทอมและค่าครองชีพในภาคเรียนที่ 1/62

DPU จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

DPU จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

DPU จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

DPU จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ICBI2019 เชิญกูรูชั้นนำด้าน Blockchain ร่วมเสวนา “เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสของธุรกิจ”

DPU จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ICBI2019 เชิญกูรูชั้นนำด้าน Blockchain ร่วมเสวนา “เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสของธุรกิจ”

DPU จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ICBI2019 เชิญกูรูชั้นนำด้าน Blockchain ร่วมเสวนา “เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสของธุรกิจ”

พิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

พิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

พิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ร่วมกับ CIBA จัดเสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อ “สงครามการค้าจีน-อเมริกา ฟ้าสว่างหรือทางมืดหลังเวที G20”

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ร่วมกับ CIBA จัดเสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อ “สงครามการค้าจีน-อเมริกา ฟ้าสว่างหรือทางมืดหลังเวที G20”

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ร่วมกับ CIBA จัดเสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อ “สงครามการค้าจีน-อเมริกา ฟ้าสว่างหรือทางมืดหลังเวที G20”

นิติฯDPU เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกม.การแพทย์จาก ม.จอร์จทาวน์ มาบรรยายพิเศษเรื่องกฎหมายการแพทย์

นิติฯDPU เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกม.การแพทย์จาก ม.จอร์จทาวน์ มาบรรยายพิเศษเรื่องกฎหมายการแพทย์

นิติฯDPU เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกม.การแพทย์จาก ม.จอร์จทาวน์ มาบรรยายพิเศษเรื่องกฎหมายการแพทย์

ขอเชิญร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

ขอเชิญร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

ขอเชิญร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

บุคลากรการบินพลาดไม่ได้!! DAA สร้างวิทยากรมืออาชีพอุตสาหกรรมด้านการบิน ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

บุคลากรการบินพลาดไม่ได้!! DAA สร้างวิทยากรมืออาชีพอุตสาหกรรมด้านการบิน ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

บุคลากรการบินพลาดไม่ได้!! DAA สร้างวิทยากรมืออาชีพอุตสาหกรรมด้านการบิน ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง ชวนน้องๆ ร่วมส่งผลงานประกวดวาดภาพในหัวข้อ “บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย

บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง ชวนน้องๆ ร่วมส่งผลงานประกวดวาดภาพในหัวข้อ “บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย

บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง ชวนน้องๆ ร่วมส่งผลงานประกวดวาดภาพในหัวข้อ “บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย

สาย กม.สุขภาพห้ามพลาด!! ฟังบรรยายพิเศษ “Law as a Tool to Promote Healthy Diets and Prevent Obesity”กับผู้เชี่ยวชาญด้านกม.การแพทย์จากมอจอร์จทาวน์

สาย กม.สุขภาพห้ามพลาด!! ฟังบรรยายพิเศษ “Law as a Tool to Promote Healthy Diets and Prevent Obesity”กับผู้เชี่ยวชาญด้านกม.การแพทย์จากมอจอร์จทาวน์

สาย กม.สุขภาพห้ามพลาด!! ฟังบรรยายพิเศษ “Law as a Tool to Promote Healthy Diets and Prevent Obesity”กับผู้เชี่ยวชาญด้านกม.การแพทย์จากมอจอร์จทาวน์

ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา คว้าแชมป์สมัยที่ 7 MCOT–ABU ขึ้นแท่นตัวแทนไทยชิงแชมป์หุ่นยนต์นานาชาติที่มองโกเลีย

ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา คว้าแชมป์สมัยที่ 7 MCOT–ABU ขึ้นแท่นตัวแทนไทยชิงแชมป์หุ่นยนต์นานาชาติที่มองโกเลีย

ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา คว้าแชมป์สมัยที่ 7 MCOT–ABU ขึ้นแท่นตัวแทนไทยชิงแชมป์หุ่นยนต์นานาชาติที่มองโกเลีย

DPU มอบทุน มหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง สานสัมพันธ์สร้างเครือข่ายยกระดับคุณภาพการศึกษา

DPU มอบทุน มหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง สานสัมพันธ์สร้างเครือข่ายยกระดับคุณภาพการศึกษา

DPU มอบทุน มหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง สานสัมพันธ์สร้างเครือข่ายยกระดับคุณภาพการศึกษา

DPU จับมือ อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น ลงนามความร่วมมือส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

DPU จับมือ อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น ลงนามความร่วมมือส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

DPU จับมือ อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น ลงนามความร่วมมือส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ จัดอบรมประกาศนียบัตร ครั้งที่ 2 หัวข้อ “Essential Natural Medicine & Homeopathy for Wellness”

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ จัดอบรมประกาศนียบัตร ครั้งที่ 2 หัวข้อ “Essential Natural Medicine & Homeopathy for Wellness”

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ จัดอบรมประกาศนียบัตร ครั้งที่ 2 หัวข้อ “Essential Natural Medicine & Homeopathy for Wellness”

ยินดีกับนักศึกษาศิลปศาสตร์ คว้ารางวัลความเป็นเลิศ ในการประกวดสุนทรพจน์​และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา​ ครั้งที่ 18

ยินดีกับนักศึกษาศิลปศาสตร์ คว้ารางวัลความเป็นเลิศ ในการประกวดสุนทรพจน์​และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา​ ครั้งที่ 18

ยินดีกับนักศึกษาศิลปศาสตร์ คว้ารางวัลความเป็นเลิศ ในการประกวดสุนทรพจน์​และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา​ ครั้งที่ 18

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชวนผู้สนใจเข้าอบรมคอร์สการโรงแรมพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชวนผู้สนใจเข้าอบรมคอร์สการโรงแรมพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชวนผู้สนใจเข้าอบรมคอร์สการโรงแรมพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน เปิดคอร์สอบรม

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน เปิดคอร์สอบรม "การฝึกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเบื้องต้น"

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน เปิดคอร์สอบรม "การฝึกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเบื้องต้น"

DPU จับมือ JSL เปิดคอร์สอบรมออนไลน์ “ศาสตร์สุขภาพโรคมะเร็ง” และ “การทำการตลาดบนออนไลน์” แก่สังคม

DPU จับมือ JSL เปิดคอร์สอบรมออนไลน์ “ศาสตร์สุขภาพโรคมะเร็ง” และ “การทำการตลาดบนออนไลน์” แก่สังคม

DPU จับมือ JSL เปิดคอร์สอบรมออนไลน์ “ศาสตร์สุขภาพโรคมะเร็ง” และ “การทำการตลาดบนออนไลน์” แก่สังคม

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน เปิดคอร์สอบรมการควบคุมการจราจรทางอากาศเบื้องต้น (Basic Air Traffic Control)

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน เปิดคอร์สอบรมการควบคุมการจราจรทางอากาศเบื้องต้น (Basic Air Traffic Control)

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน เปิดคอร์สอบรมการควบคุมการจราจรทางอากาศเบื้องต้น (Basic Air Traffic Control)

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดเสวนา “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ภาระ(หรือ)หน้าที่ใหม่ของผู้ประกอบการไทย”

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดเสวนา “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ภาระ(หรือ)หน้าที่ใหม่ของผู้ประกอบการไทย”

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดเสวนา “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ภาระ(หรือ)หน้าที่ใหม่ของผู้ประกอบการไทย”

DPU เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 กับหลักสูตรที่สร้างความเป็นผู้ประกอบการและตอบโจทย์โลกอนาคต

DPU เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 กับหลักสูตรที่สร้างความเป็นผู้ประกอบการและตอบโจทย์โลกอนาคต

DPU เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 กับหลักสูตรที่สร้างความเป็นผู้ประกอบการและตอบโจทย์โลกอนาคต

DPU ชวนร่วมงานเสวนา “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ภาระ(หรือ)หน้าที่ใหม่ของผู้ประกอบการไทย”

DPU ชวนร่วมงานเสวนา “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ภาระ(หรือ)หน้าที่ใหม่ของผู้ประกอบการไทย”

DPU ชวนร่วมงานเสวนา “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ภาระ(หรือ)หน้าที่ใหม่ของผู้ประกอบการไทย”

DPUX จัดโครงการ DPU X Startup Hero Bootcamp ค่ายเสริมสร้างธุรกิจแห่งนวัตกรรม เฟ้นหาสุดยอดทีม DPU เข้าแข่งขัน STARTUP THAILAND LEAGUE 2019

DPUX จัดโครงการ DPU X Startup Hero Bootcamp ค่ายเสริมสร้างธุรกิจแห่งนวัตกรรม เฟ้นหาสุดยอดทีม DPU เข้าแข่งขัน STARTUP THAILAND LEAGUE 2019

DPUX จัดโครงการ DPU X Startup Hero Bootcamp ค่ายเสริมสร้างธุรกิจแห่งนวัตกรรม เฟ้นหาสุดยอดทีม DPU เข้าแข่งขัน STARTUP THAILAND LEAGUE 2019

CIBA DPU จับมือภาคเอกชน 6 แห่ง จัดตั้ง DP School ผลิตบัณฑิตหลักสูตรพันธุ์ใหม่ ตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุคธุรกิจดิจิทัล

CIBA DPU จับมือภาคเอกชน 6 แห่ง จัดตั้ง DP School ผลิตบัณฑิตหลักสูตรพันธุ์ใหม่ ตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุคธุรกิจดิจิทัล

CIBA DPU จับมือภาคเอกชน 6 แห่ง จัดตั้ง DP School ผลิตบัณฑิตหลักสูตรพันธุ์ใหม่ ตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุคธุรกิจดิจิทัล

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่านิเทศฯ คว้ารางวัลอิศรา อมันตกุล ภาพข่าวรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่านิเทศฯ คว้ารางวัลอิศรา อมันตกุล ภาพข่าวรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่านิเทศฯ คว้ารางวัลอิศรา อมันตกุล ภาพข่าวรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ชวนฝึกทำอาหารว่างไทยโบราณ “ข้าวแช่ชาววัง อาหารว่างมีเรื่องเล่า”

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ชวนฝึกทำอาหารว่างไทยโบราณ “ข้าวแช่ชาววัง อาหารว่างมีเรื่องเล่า”

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ชวนฝึกทำอาหารว่างไทยโบราณ “ข้าวแช่ชาววัง อาหารว่างมีเรื่องเล่า”

DPU จัดอบรมสร้างความรู้ “ฝุ่นเงียบกินเรียบพลเมืองไทย” ใช้แผนไทยและธรรมชาติบำบัดต้านภัยฝุ่น

DPU จัดอบรมสร้างความรู้ “ฝุ่นเงียบกินเรียบพลเมืองไทย” ใช้แผนไทยและธรรมชาติบำบัดต้านภัยฝุ่น

DPU จัดอบรมสร้างความรู้ “ฝุ่นเงียบกินเรียบพลเมืองไทย” ใช้แผนไทยและธรรมชาติบำบัดต้านภัยฝุ่น

DPU จัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทย-จีน ครั้งที่ 3 เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนและเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาไทย-จีน

DPU จัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทย-จีน ครั้งที่ 3 เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนและเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาไทย-จีน

DPU จัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทย-จีน ครั้งที่ 3 เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนและเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาไทย-จีน

สุดยอด!! ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ปฎิบัติการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ปี 2561

สุดยอด!! ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ปฎิบัติการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ปี 2561

สุดยอด!! ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ปฎิบัติการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ปี 2561

CIBA DPU จับมือ (DBD) จัดแข่งขันตอบปัญหาบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิริธร ครั้งที่ 6” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

CIBA DPU จับมือ (DBD) จัดแข่งขันตอบปัญหาบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิริธร ครั้งที่ 6” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

CIBA DPU จับมือ (DBD) จัดแข่งขันตอบปัญหาบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิริธร ครั้งที่ 6” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

DPU ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนาความรู้และระดมความคิด “สร้าง Wellness Community กินอยู่อย่างไรในสังคมมลภาวะ”

DPU ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนาความรู้และระดมความคิด “สร้าง Wellness Community กินอยู่อย่างไรในสังคมมลภาวะ”

DPU ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนาความรู้และระดมความคิด “สร้าง Wellness Community กินอยู่อย่างไรในสังคมมลภาวะ”

ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน DPU ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติ

ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน DPU ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติ

ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน DPU ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติ

มีจริง สอนจริง วิชาเฟซบุ๊กศึกษา (Facebook Studies) ที่แรกที่เดียวในประเทศที่บรรจุในหลักสูตร ป.ตรี

มีจริง สอนจริง วิชาเฟซบุ๊กศึกษา (Facebook Studies) ที่แรกที่เดียวในประเทศที่บรรจุในหลักสูตร ป.ตรี

มีจริง สอนจริง วิชาเฟซบุ๊กศึกษา (Facebook Studies) ที่แรกที่เดียวในประเทศที่บรรจุในหลักสูตร ป.ตรี

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ กสทช. เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 5

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ กสทช. เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 5

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ กสทช. เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 5

นพ.บรรจบ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ชี้ฝุ่นละออง PM 2.5 อันตราย..น้ำบร็อกโคลีสด ช่วยขจัดสารพิษได้

นพ.บรรจบ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ชี้ฝุ่นละออง PM 2.5 อันตราย..น้ำบร็อกโคลีสด ช่วยขจัดสารพิษได้

นพ.บรรจบ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ชี้ฝุ่นละออง PM 2.5 อันตราย..น้ำบร็อกโคลีสด ช่วยขจัดสารพิษได้

ผลการแข่งขัน DifferSheet Writer Contest ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลการแข่งขัน DifferSheet Writer Contest ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลการแข่งขัน DifferSheet Writer Contest ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สุดยอด! ผลงานวิชาการของ DPU ถูกอ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์ทั่วโลก ติดอันดับ 1 ของประเทศ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนติดต่อกันเป็นครั้งที่ 7

สุดยอด! ผลงานวิชาการของ DPU ถูกอ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์ทั่วโลก ติดอันดับ 1 ของประเทศ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนติดต่อกันเป็นครั้งที่ 7

สุดยอด! ผลงานวิชาการของ DPU ถูกอ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์ทั่วโลก ติดอันดับ 1 ของประเทศ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนติดต่อกันเป็นครั้งที่ 7

นิเทศศาสตร์ ร่วมกับทีมพากษ์อินทรี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

นิเทศศาสตร์ ร่วมกับทีมพากษ์อินทรี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพากย์และการใช้เสียง" รุ่นที่ 1

นิเทศศาสตร์ ร่วมกับทีมพากษ์อินทรี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพากย์และการใช้เสียง" รุ่นที่ 1

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมคอร์สการโรงแรมพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมคอร์สการโรงแรมพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมคอร์สการโรงแรมพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร คว้ารางวัล “ประชาบดี” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และรางวัลรางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร คว้ารางวัล “ประชาบดี” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และรางวัลรางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร คว้ารางวัล “ประชาบดี” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และรางวัลรางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2561

DifferSheet ร่วมกับ DPU จัดแข่งขัน DifferSheet Writer Contest ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

DifferSheet ร่วมกับ DPU จัดแข่งขัน DifferSheet Writer Contest ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

DifferSheet ร่วมกับ DPU จัดแข่งขัน DifferSheet Writer Contest ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

CIBA DPU ชวนน้องๆ นักเรียนอาชีวศึกษา ร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 6

CIBA DPU ชวนน้องๆ นักเรียนอาชีวศึกษา ร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 6

CIBA DPU ชวนน้องๆ นักเรียนอาชีวศึกษา ร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 6

ทรงคุณค่า..บอร์ดนิทรรศการ “๕ ธันวาคม” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๙ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

ทรงคุณค่า..บอร์ดนิทรรศการ “๕ ธันวาคม” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๙ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

ทรงคุณค่า..บอร์ดนิทรรศการ “๕ ธันวาคม” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๙ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

สำนักกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

สำนักกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ3 การแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์

ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ3 การแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์

ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ3 การแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดเวทีเสวนา “การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในโลกของการเปลี่ยนแปลง”

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดเวทีเสวนา “การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในโลกของการเปลี่ยนแปลง”

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดเวทีเสวนา “การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในโลกของการเปลี่ยนแปลง”

นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU คว้านัก กม.แนวหน้าของไทย จัดอบรมหลักสูตร “Legal Workshop on Thai Business Insight for Foreigners”

นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU คว้านัก กม.แนวหน้าของไทย จัดอบรมหลักสูตร “Legal Workshop on Thai Business Insight for Foreigners”

นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU คว้านัก กม.แนวหน้าของไทย จัดอบรมหลักสูตร “Legal Workshop on Thai Business Insight for Foreigners”

DPU เชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนา หัวข้อ “การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (งานออกแบบ) ในโลกของการเปลี่ยนแปลง”

DPU เชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนา หัวข้อ “การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (งานออกแบบ) ในโลกของการเปลี่ยนแปลง”

DPU เชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนา หัวข้อ “การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (งานออกแบบ) ในโลกของการเปลี่ยนแปลง”

 ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้ทีม “กุมารี” นักศึกษา DPU ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในการประกวด GSB Smart SMEs “Smart StartUp2018”

ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้ทีม “กุมารี” นักศึกษา DPU ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในการประกวด GSB Smart SMEs “Smart StartUp2018”

ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้ทีม “กุมารี” นักศึกษา DPU ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในการประกวด GSB Smart SMEs “Smart StartUp2018”

PLAYFESSIONAL เดือนนี้เอาใจสายติวเตอร์ พบกับคอนเทนต์

PLAYFESSIONAL เดือนนี้เอาใจสายติวเตอร์ พบกับคอนเทนต์ "กลยุทธการสร้างรายได้จากการเป็นติวเตอร์"

PLAYFESSIONAL เดือนนี้เอาใจสายติวเตอร์ พบกับคอนเทนต์ "กลยุทธการสร้างรายได้จากการเป็นติวเตอร์"

ศิลปกรรม DPU ร่วมกับ Global Art ชวนเยาวชนเข้าแข่งขันวาดภาพระบายสีสด ตอน มหัศจรรย์วันรื่นเริง

ศิลปกรรม DPU ร่วมกับ Global Art ชวนเยาวชนเข้าแข่งขันวาดภาพระบายสีสด ตอน มหัศจรรย์วันรื่นเริง

ศิลปกรรม DPU ร่วมกับ Global Art ชวนเยาวชนเข้าแข่งขันวาดภาพระบายสีสด ตอน มหัศจรรย์วันรื่นเริง

เผยโฉม ดาว-เดือน 61’ DPU จัดเต็มขีดสุด !!! ประกวดดาว-เดือนในธีม “12 OF ZODIAC & DPU NEW DNA” นิเทศฯ คว้าตำแหน่งไปครอง

เผยโฉม ดาว-เดือน 61’ DPU จัดเต็มขีดสุด !!! ประกวดดาว-เดือนในธีม “12 OF ZODIAC & DPU NEW DNA” นิเทศฯ คว้าตำแหน่งไปครอง

เผยโฉม ดาว-เดือน 61’ DPU จัดเต็มขีดสุด !!! ประกวดดาว-เดือนในธีม “12 OF ZODIAC & DPU NEW DNA” นิเทศฯ คว้าตำแหน่งไปครอง

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมคอร์สการโรงแรมพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมคอร์สการโรงแรมพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมคอร์สการโรงแรมพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานการบริโภคยา : บทบาทของเภสัชกรในช่วงเปลี่ยนผ่าน”

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานการบริโภคยา : บทบาทของเภสัชกรในช่วงเปลี่ยนผ่าน”

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานการบริโภคยา : บทบาทของเภสัชกรในช่วงเปลี่ยนผ่าน”

"PLAYFESSIONAL" ชอบทางไหนต้องไปให้สุด เดือนกันยายนเสนอตอน “Coffee Journey” เรียนรู้ทุกมิติของกาแฟ จากต้น จนถึงเปิดร้าน

"PLAYFESSIONAL" ชอบทางไหนต้องไปให้สุด เดือนกันยายนเสนอตอน “Coffee Journey” เรียนรู้ทุกมิติของกาแฟ จากต้น จนถึงเปิดร้าน

นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU ชวนผู้สนใจร่วมหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการทาง กม.การประกอบธุรกิจสำหรับชาวต่างชาติ”

นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU ชวนผู้สนใจร่วมหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการทาง กม.การประกอบธุรกิจสำหรับชาวต่างชาติ”

นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU ชวนผู้สนใจร่วมหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการทาง กม.การประกอบธุรกิจสำหรับชาวต่างชาติ”

DPU ชวนครูอาจารย์ ร่วมโครงการ “อบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้น”รุ่นที่ 2

DPU ชวนครูอาจารย์ ร่วมโครงการ “อบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้น”รุ่นที่ 2

DPU ชวนครูอาจารย์ ร่วมโครงการ “อบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้น”รุ่นที่ 2

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์จับมือกสิกรไทย มุ่งสร้างนักศึกษาให้มีดีเอ็นเอนักธุรกิจในยุคดิจิทัล

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์จับมือกสิกรไทย มุ่งสร้างนักศึกษาให้มีดีเอ็นเอนักธุรกิจในยุคดิจิทัล

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์จับมือกสิกรไทย มุ่งสร้างนักศึกษาให้มีดีเอ็นเอนักธุรกิจในยุคดิจิทัล

DPU ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนาและสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์พระอัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต วัดบุญญาวาส

DPU ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนาและสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์พระอัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต วัดบุญญาวาส

DPU ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนาและสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์พระอัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต วัดบุญญาวาส

วิทยาลัยครุศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนา

วิทยาลัยครุศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนา "การบริหารโรงเรียน : ความสำเร็จที่ผ่านมาและการพัฒนาในอนาคต"

วิทยาลัยครุศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนา "การบริหารโรงเรียน : ความสำเร็จที่ผ่านมาและการพัฒนาในอนาคต"

DPU จัดประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2561 พร้อมมอบรางวัลแก่บุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ ประจำปี 2560

DPU จัดประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2561 พร้อมมอบรางวัลแก่บุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ ประจำปี 2560

DPU จัดประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2561 พร้อมมอบรางวัลแก่บุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ ประจำปี 2560

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๖๑

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๖๑

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๖๑

รัฐประศาสนศาสตร์ DPU ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการสื่อสารทางการเมืองยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1

รัฐประศาสนศาสตร์ DPU ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการสื่อสารทางการเมืองยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1

รัฐประศาสนศาสตร์ DPU ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการสื่อสารทางการเมืองยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1

ขอเชิญร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๑

DPU ร่วมกับ depa จัดประชุมวิชาการนานาชาติ“The 5th Global Advanced Research Conference on Management and Business Studies (GARCOMBS 2018)” มุ่งเสริมสร้างสตาร์ทอัพขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

DPU ร่วมกับ depa จัดประชุมวิชาการนานาชาติ“The 5th Global Advanced Research Conference on Management and Business Studies (GARCOMBS 2018)” มุ่งเสริมสร้างสตาร์ทอัพขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

DPU ร่วมกับ depa จัดประชุมวิชาการนานาชาติ“The 5th Global Advanced Research Conference on Management and Business Studies (GARCOMBS 2018)” มุ่งเสริมสร้างสตาร์ทอัพขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ และ รปศ. DPU ร่วมกับ TSPCA จัดเสวนา “3ปี การประกาศใช้ พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557”

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ และ รปศ. DPU ร่วมกับ TSPCA จัดเสวนา “3ปี การประกาศใช้ พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557”

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ และ รปศ. DPU ร่วมกับ TSPCA จัดเสวนา “3ปี การประกาศใช้ พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557”

CITE DPU ผนึก NEXT EMPIRE ผุดสถาบัน Data tech Academy  สถาบันด้าน Data Science Technology แห่งแรกในไทยตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิทัล

CITE DPU ผนึก NEXT EMPIRE ผุดสถาบัน Data tech Academy สถาบันด้าน Data Science Technology แห่งแรกในไทยตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิทัล

CITE DPU ผนึก NEXT EMPIRE ผุดสถาบัน Data tech Academy สถาบันด้าน Data Science Technology แห่งแรกในไทยตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิทัล

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะนิติศาสตร์ พนมยงค์ คว้ารางวัล Education leadership award ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะนิติศาสตร์ พนมยงค์ คว้ารางวัล Education leadership award ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะนิติศาสตร์ พนมยงค์ คว้ารางวัล Education leadership award ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนร่วมงานเสวนา “3ปี ประกาศใช้ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557”

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนร่วมงานเสวนา “3ปี ประกาศใช้ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557”

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนร่วมงานเสวนา “3ปี ประกาศใช้ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557”

DPU เชิญชวนผู้สนใจร่วมสัมมนา “เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่”

DPU เชิญชวนผู้สนใจร่วมสัมมนา “เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่”

DPU เชิญชวนผู้สนใจร่วมสัมมนา “เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่”

ขอแสดงความยินดีกับทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา คว้ารางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทยประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา คว้ารางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทยประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา คว้ารางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทยประจำปี 2561

ต้อนรับ..อบอุ่นกับงานมอบทุนการศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง และสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ

ต้อนรับ..อบอุ่นกับงานมอบทุนการศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง และสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ

ต้อนรับ..อบอุ่นกับงานมอบทุนการศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง และสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ

ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทีม Startup “กุมารีออมทรัพย์ 4.0” ผ่านเข้ารอบ 50 ทีมสุดท้าย ในโครงการ GSB Startup University Model

ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทีม Startup “กุมารีออมทรัพย์ 4.0” ผ่านเข้ารอบ 50 ทีมสุดท้าย ในโครงการ GSB Startup University Model

ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทีม Startup “กุมารีออมทรัพย์ 4.0” ผ่านเข้ารอบ 50 ทีมสุดท้าย ในโครงการ GSB Startup University Model

เด็ก CITE โชว์เจ๋ง!! คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน “โปรแกรมประยุกต์ ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ G-CON 2018” งาน Startup Thailand 2018

เด็ก CITE โชว์เจ๋ง!! คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน “โปรแกรมประยุกต์ ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ G-CON 2018” งาน Startup Thailand 2018

เด็ก CITE โชว์เจ๋ง!! คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน “โปรแกรมประยุกต์ ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ G-CON 2018” งาน Startup Thailand 2018

ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักศึกษา CITE รอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขัน “โปรแกรมประยุกต์ ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ G-CON 2018”

ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักศึกษา CITE รอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขัน “โปรแกรมประยุกต์ ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ G-CON 2018”

ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักศึกษา CITE รอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขัน “โปรแกรมประยุกต์ ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ G-CON 2018”

รัฐประศาสนศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท สร้างผู้นำและนักบริหารขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน

รัฐประศาสนศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท สร้างผู้นำและนักบริหารขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน

รัฐประศาสนศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท สร้างผู้นำและนักบริหารขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน

นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จบได้ภายใน 2 ปี

นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จบได้ภายใน 2 ปี

นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จบได้ภายใน 2 ปี

ขอเชิญชวน นศ. กู้ยืมฯ และทุกท่านร่รวมบริจาคโลหิตกับศูนย์บริหารโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ขอเชิญชวน นศ. กู้ยืมฯ และทุกท่านร่รวมบริจาคโลหิตกับศูนย์บริหารโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ขอเชิญชวน นศ. กู้ยืมฯ และทุกท่านร่รวมบริจาคโลหิตกับศูนย์บริหารโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

DPU ชวนผู้สนใจร่วมโครงการ Smart Health Fit & Firm กับกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ “DPU Green Walk & Run For Health Around” ครั้งที่ 2

DPU ชวนผู้สนใจร่วมโครงการ Smart Health Fit & Firm กับกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ “DPU Green Walk & Run For Health Around” ครั้งที่ 2

DPU ชวนผู้สนใจร่วมโครงการ Smart Health Fit & Firm กับกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ “DPU Green Walk & Run For Health Around” ครั้งที่ 2

 26 เมษายนนี้ ชวนนักศึกษาร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานวิทยาลัย/คณะ

26 เมษายนนี้ ชวนนักศึกษาร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานวิทยาลัย/คณะ

26 เมษายนนี้ ชวนนักศึกษาร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานวิทยาลัย/คณะ

DPU ชวนร่วมงาน

DPU ชวนร่วมงาน "เทศกาลสงกรานต์ 2018" สืบสานวัฒนธรรมไทยและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อนานาขาติ

DPU ชวนร่วมงาน "เทศกาลสงกรานต์ 2018" สืบสานวัฒนธรรมไทยและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อนานาขาติ

รัฐประศาสนศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6

รัฐประศาสนศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6

รัฐประศาสนศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6

นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU จับมือ สนง.ศาลปกครอง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU จับมือ สนง.ศาลปกครอง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU จับมือ สนง.ศาลปกครอง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเป็นนักเรียนฝึกหัดควบคุมการจราจรทางอากาศ”

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเป็นนักเรียนฝึกหัดควบคุมการจราจรทางอากาศ”

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเป็นนักเรียนฝึกหัดควบคุมการจราจรทางอากาศ”

DPU ชวนนักศึกษาลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย / คณะ ประจำปีการศึกษา 2561

DPU ชวนนักศึกษาลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย / คณะ ประจำปีการศึกษา 2561

DPU ชวนนักศึกษาลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย / คณะ ประจำปีการศึกษา 2561

DPU โชว์เทคโนโลยีการศึกษา ในงาน “University Expo มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”

DPU โชว์เทคโนโลยีการศึกษา ในงาน “University Expo มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”

DPU โชว์เทคโนโลยีการศึกษา ในงาน “University Expo มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรม “อ่อนเยาว์ สุขสบาย ทำเองได้” ครั้งที่ 2

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรม “อ่อนเยาว์ สุขสบาย ทำเองได้” ครั้งที่ 2

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรม “อ่อนเยาว์ สุขสบาย ทำเองได้” ครั้งที่ 2

บัณฑิตศึกษา DPU จัดงานแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

บัณฑิตศึกษา DPU จัดงานแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

บัณฑิตศึกษา DPU จัดงานแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

CADT จัดแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเพื่อการบิน “DPU-FD Aviation English Quiz 2018” ชิงทุนการศึกษากว่า 1,000,000 บาท

CADT จัดแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเพื่อการบิน “DPU-FD Aviation English Quiz 2018” ชิงทุนการศึกษากว่า 1,000,000 บาท

CADT จัดแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเพื่อการบิน “DPU-FD Aviation English Quiz 2018” ชิงทุนการศึกษากว่า 1,000,000 บาท

ประกาศ..รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเพื่อการบิน “DPU-FD Aviation English Quiz 2018”

ประกาศ..รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเพื่อการบิน “DPU-FD Aviation English Quiz 2018”

ประกาศ..รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเพื่อการบิน “DPU-FD Aviation English Quiz 2018”

ยิ่งใหญ่อลังการ DPU จัดงาน “คว้าหัวใจมังกร” เปิดตัวหลักสูตร EOC ครั้งแรกของไทยเจาะลึกกลยุทธ์ทำการตลาดจีน

ยิ่งใหญ่อลังการ DPU จัดงาน “คว้าหัวใจมังกร” เปิดตัวหลักสูตร EOC ครั้งแรกของไทยเจาะลึกกลยุทธ์ทำการตลาดจีน

ยิ่งใหญ่อลังการ DPU จัดงาน “คว้าหัวใจมังกร” เปิดตัวหลักสูตร EOC ครั้งแรกของไทยเจาะลึกกลยุทธ์ทำการตลาดจีน

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม DPU ร่วมกับ โรงแรมและรีสอร์ท เครือเซ็นทารา จัดอบรม MDP ปีที่ 6

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม DPU ร่วมกับ โรงแรมและรีสอร์ท เครือเซ็นทารา จัดอบรม MDP ปีที่ 6

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม DPU ร่วมกับ โรงแรมและรีสอร์ท เครือเซ็นทารา จัดอบรม MDP ปีที่ 6

DPU ชวนร่วมงาน “คว้าหัวใจมังกร” การแถลงข่าวเปิดตัว หลักสูตร EOC ครั้งแรกของไทยกับหลักสูตรคอนเนคชั่นด้านจีนธุรกิจ

DPU ชวนร่วมงาน “คว้าหัวใจมังกร” การแถลงข่าวเปิดตัว หลักสูตร EOC ครั้งแรกของไทยกับหลักสูตรคอนเนคชั่นด้านจีนธุรกิจ

DPU ชวนร่วมงาน “คว้าหัวใจมังกร” การแถลงข่าวเปิดตัว หลักสูตร EOC ครั้งแรกของไทยกับหลักสูตรคอนเนคชั่นด้านจีนธุรกิจ

CIBA DPU ร่วมกับ HCG (Thailand), GHA, GHR ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ มุ่งเป็นผู้นำพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบครบวงจร

CIBA DPU ร่วมกับ HCG (Thailand), GHA, GHR ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ มุ่งเป็นผู้นำพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบครบวงจร

CIBA DPU ร่วมกับ HCG (Thailand), GHA, GHR ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ มุ่งเป็นผู้นำพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบครบวงจร

CIBA DPU จัดแข่งขันตอบปัญหาบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิริธร”ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

CIBA DPU จัดแข่งขันตอบปัญหาบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิริธร”ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

CIBA DPU จัดแข่งขันตอบปัญหาบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิริธร”ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU จัดเสวนาวิชาการ “บทบาทของกระบวนการยุติธรรมในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่”

นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU จัดเสวนาวิชาการ “บทบาทของกระบวนการยุติธรรมในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่”

นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU จัดเสวนาวิชาการ “บทบาทของกระบวนการยุติธรรมในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่”

CADT ชวนนักเรียนร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเพื่อการบิน ชิงทุนการศึกษากว่า 1,000,000 บาท

CADT ชวนนักเรียนร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเพื่อการบิน ชิงทุนการศึกษากว่า 1,000,000 บาท

CADT ชวนนักเรียนร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเพื่อการบิน ชิงทุนการศึกษากว่า 1,000,000 บาท

DPU ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ งานศิลปกรรม อมตะ อาร์ต ครั้งที่ 7

DPU ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ งานศิลปกรรม อมตะ อาร์ต ครั้งที่ 7

DPU ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ งานศิลปกรรม อมตะ อาร์ต ครั้งที่ 7

สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาหลักสูตรการให้บริการทางการบิน

สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาหลักสูตรการให้บริการทางการบิน

สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาหลักสูตรการให้บริการทางการบิน

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ DPU ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ DPU ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ DPU ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1

DPU ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ “บทบาทของกระบวนการยุติธรรมในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่”

DPU ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ “บทบาทของกระบวนการยุติธรรมในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่”

DPU ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ “บทบาทของกระบวนการยุติธรรมในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่”

CIBA DPU ชวนน้องๆ นักเรียนอาชีวศึกษา ร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๕

CIBA DPU ชวนน้องๆ นักเรียนอาชีวศึกษา ร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๕

CIBA DPU ชวนน้องๆ นักเรียนอาชีวศึกษา ร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๕

ประกาศรายชื่อนักศึกษากองทุนกู้ยืมฯ ชั้นปีสุดท้าย ที่ไม่เข้าปัจฉิมนิเทศกองทุนกู้ยืมฯ

ประกาศรายชื่อนักศึกษากองทุนกู้ยืมฯ ชั้นปีสุดท้าย ที่ไม่เข้าปัจฉิมนิเทศกองทุนกู้ยืมฯ

ประกาศรายชื่อนักศึกษากองทุนกู้ยืมฯ ชั้นปีสุดท้าย ที่ไม่เข้าปัจฉิมนิเทศกองทุนกู้ยืมฯ

DPU จัดประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 “เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21”

DPU จัดประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 “เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21”

DPU จัดประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 “เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21”

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU ชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เทคนิคการอ่านและการแปลหนังสือตำราและเอกสารทางกฎหมายที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU ชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เทคนิคการอ่านและการแปลหนังสือตำราและเอกสารทางกฎหมายที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU ชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เทคนิคการอ่านและการแปลหนังสือตำราและเอกสารทางกฎหมายที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ DPU จัดโครงการ“อบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้นสำหรับครู” รุ่นที่ 1

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ DPU จัดโครงการ“อบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้นสำหรับครู” รุ่นที่ 1

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ DPU จัดโครงการ“อบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้นสำหรับครู” รุ่นที่ 1

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา

DPU ชวนครูอาจารย์ ร่วมโครงการ “อบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้น”รุ่นที่ 1

DPU ชวนครูอาจารย์ ร่วมโครงการ “อบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้น”รุ่นที่ 1

DPU ชวนครูอาจารย์ ร่วมโครงการ “อบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้น”รุ่นที่ 1

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมคอร์สการโรงแรมพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมคอร์สการโรงแรมพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมคอร์สการโรงแรมพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ

DPU จัดโครงการ “พัฒนาความสามารถสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ 1 (DPU MC)” เฟ้นหาพิธีกรหน้าใหม่

DPU จัดโครงการ “พัฒนาความสามารถสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ 1 (DPU MC)” เฟ้นหาพิธีกรหน้าใหม่

DPU จัดโครงการ “พัฒนาความสามารถสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ 1 (DPU MC)” เฟ้นหาพิธีกรหน้าใหม่

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ กสทช. จัดโครงการประเมินคุณภาพการบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ (Sign Language)

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ กสทช. จัดโครงการประเมินคุณภาพการบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ (Sign Language)

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ กสทช. จัดโครงการประเมินคุณภาพการบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ (Sign Language)

DPU เข้าร่วมประชุม “2017 Media Cooperation Forum on Belt and Road” ร่วมวางบทบาทสื่อมวลชนทั่วโลกบนเส้นทางสายไหมทางทะเล

DPU เข้าร่วมประชุม “2017 Media Cooperation Forum on Belt and Road” ร่วมวางบทบาทสื่อมวลชนทั่วโลกบนเส้นทางสายไหมทางทะเล

DPU เข้าร่วมประชุม “2017 Media Cooperation Forum on Belt and Road” ร่วมวางบทบาทสื่อมวลชนทั่วโลกบนเส้นทางสายไหมทางทะเล

DPU จัดพิธีบวงสรวงบูรณปฏิสังขรณ์พระศรีทศพลญาณสุทัศน์ วีสติมวรรษปริปุณณพุทธมงคล และพระสิทธิธาดา

DPU จัดพิธีบวงสรวงบูรณปฏิสังขรณ์พระศรีทศพลญาณสุทัศน์ วีสติมวรรษปริปุณณพุทธมงคล และพระสิทธิธาดา

DPU จัดพิธีบวงสรวงบูรณปฏิสังขรณ์พระศรีทศพลญาณสุทัศน์ วีสติมวรรษปริปุณณพุทธมงคล และพระสิทธิธาดา

DPU ชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 58 “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมรำลึก สำนักในพระมหากรุณาธิคุณ”

DPU ชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 58 “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมรำลึก สำนักในพระมหากรุณาธิคุณ”

DPU ชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 58 “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมรำลึก สำนักในพระมหากรุณาธิคุณ”

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ จัดเสวนา “สอบสวนคดีอาญา : ใครได้ใครเสีย”	ผลักดันปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ จัดเสวนา “สอบสวนคดีอาญา : ใครได้ใครเสีย” ผลักดันปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ จัดเสวนา “สอบสวนคดีอาญา : ใครได้ใครเสีย” ผลักดันปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

CADT DPU จับมือ 2 องค์กรใหญ่ มอบประกาศนียบัตร และลงนามความร่วมมือ พัฒนาบุคลากรด้านสายการบิน

CADT DPU จับมือ 2 องค์กรใหญ่ มอบประกาศนียบัตร และลงนามความร่วมมือ พัฒนาบุคลากรด้านสายการบิน

CADT DPU จับมือ 2 องค์กรใหญ่ มอบประกาศนียบัตร และลงนามความร่วมมือ พัฒนาบุคลากรด้านสายการบิน

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ DPU เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานเสวนา “สอบสวนคดีอาญา : ใครได้ใครเสีย”

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ DPU เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานเสวนา “สอบสวนคดีอาญา : ใครได้ใครเสีย”

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ DPU เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานเสวนา “สอบสวนคดีอาญา : ใครได้ใครเสีย”

ศูนย์วัฒนธรรม จัดแข่งขันประชันกลอนสด ครั้งที่ ๒๗ ภายใต้หัวข้อ “พระสถิตในดวงใจทั่วหล้า”

ศูนย์วัฒนธรรม จัดแข่งขันประชันกลอนสด ครั้งที่ ๒๗ ภายใต้หัวข้อ “พระสถิตในดวงใจทั่วหล้า”

ศูนย์วัฒนธรรม จัดแข่งขันประชันกลอนสด ครั้งที่ ๒๗ ภายใต้หัวข้อ “พระสถิตในดวงใจทั่วหล้า”

DPU จับมือ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดงานประชุมวิชาการ “การขยายศักยภาพของธุรกิจ wellness Thailand 4.0”

DPU จับมือ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดงานประชุมวิชาการ “การขยายศักยภาพของธุรกิจ wellness Thailand 4.0”

DPU จับมือ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดงานประชุมวิชาการ “การขยายศักยภาพของธุรกิจ wellness Thailand 4.0”

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ จัดเสวนาหัวข้อ “การขยายศักยภาพของธุรกิจ Wellness เพื่อประเทศไทย 4.0”

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ จัดเสวนาหัวข้อ “การขยายศักยภาพของธุรกิจ Wellness เพื่อประเทศไทย 4.0”

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ จัดเสวนาหัวข้อ “การขยายศักยภาพของธุรกิจ Wellness เพื่อประเทศไทย 4.0”

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๖๐

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๖๐

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๖๐

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการประชุมเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการประชุมเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการประชุมเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

DPU ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมปฏิบัติการเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

DPU ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมปฏิบัติการเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

DPU ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมปฏิบัติการเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ปี ๒๕๖๐

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ปี ๒๕๖๐

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ปี ๒๕๖๐

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การใช้โปรแกรม STATA เพื่อการจัดการข้อมูล และการวิจัย”

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การใช้โปรแกรม STATA เพื่อการจัดการข้อมูล และการวิจัย”

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การใช้โปรแกรม STATA เพื่อการจัดการข้อมูล และการวิจัย”

DPU ร่วมกับ สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน จัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน : ประโยชน์ร่วม ที่ต้องเร่งผลักดัน”

DPU ร่วมกับ สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน จัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน : ประโยชน์ร่วม ที่ต้องเร่งผลักดัน”

DPU ร่วมกับ สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน จัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน : ประโยชน์ร่วม ที่ต้องเร่งผลักดัน”

DPU ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

DPU ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

DPU ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

CIBA DPU จัดประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัย สาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9 หัวข้อ “Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystems”

CIBA DPU จัดประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัย สาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9 หัวข้อ “Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystems”

CIBA DPU จัดประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัย สาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9 หัวข้อ “Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystems”

DPU ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystems”

DPU ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystems”

DPU ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystems”

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทาน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทาน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทาน

DPU จับมือ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ผุดสถาบันนวัตกรรม SME สร้างความแข็งแกร่งธุรกิจเล็ก-กลาง

DPU จับมือ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ผุดสถาบันนวัตกรรม SME สร้างความแข็งแกร่งธุรกิจเล็ก-กลาง

DPU จับมือ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ผุดสถาบันนวัตกรรม SME สร้างความแข็งแกร่งธุรกิจเล็ก-กลาง

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน 100 ปี ชาตกาล 2 ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับประวัติศาสตร์ไทย และงานสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 49 ปี

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน 100 ปี ชาตกาล 2 ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับประวัติศาสตร์ไทย และงานสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 49 ปี

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน 100 ปี ชาตกาล 2 ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับประวัติศาสตร์ไทย และงานสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 49 ปี

โอกาสดีๆ สำหรับคอเกมมาถึงแล้ว DPU ชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รับทุน “DPU eSport” ทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

โอกาสดีๆ สำหรับคอเกมมาถึงแล้ว DPU ชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รับทุน “DPU eSport” ทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

โอกาสดีๆ สำหรับคอเกมมาถึงแล้ว DPU ชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รับทุน “DPU eSport” ทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

วิทยาลัยครุศาสตร์ DPU ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาในหัวข้อ “การบริหารการศึกษา 4.0 กับบทบาทของผู้บริหารการศึกษา”

วิทยาลัยครุศาสตร์ DPU ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาในหัวข้อ “การบริหารการศึกษา 4.0 กับบทบาทของผู้บริหารการศึกษา”

วิทยาลัยครุศาสตร์ DPU ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาในหัวข้อ “การบริหารการศึกษา 4.0 กับบทบาทของผู้บริหารการศึกษา”

DPU ชวนน้องๆ เข้าร่วมโครงการแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ Startup Boot camp @ DPU เฟ้นหาไอเดียธุรกิจสุดเจ๋ง ชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท

DPU ชวนน้องๆ เข้าร่วมโครงการแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ Startup Boot camp @ DPU เฟ้นหาไอเดียธุรกิจสุดเจ๋ง ชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท

DPU ชวนน้องๆ เข้าร่วมโครงการแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ Startup Boot camp @ DPU เฟ้นหาไอเดียธุรกิจสุดเจ๋ง ชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมงาน “100 ปี ชาตกาล 2 ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับประวัติศาสตร์ไทย และงานสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 49 ปี”

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมงาน “100 ปี ชาตกาล 2 ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับประวัติศาสตร์ไทย และงานสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 49 ปี”

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมงาน “100 ปี ชาตกาล 2 ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับประวัติศาสตร์ไทย และงานสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 49 ปี”

ประกาศจากฝ่ายทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่กู้เกินหลักสูตรปี 60 (กู้ครบ 4 ปี แล้วยังไม่จบตามหลักสูตร)

ประกาศจากฝ่ายทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่กู้เกินหลักสูตรปี 60 (กู้ครบ 4 ปี แล้วยังไม่จบตามหลักสูตร)

ประกาศจากฝ่ายทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่กู้เกินหลักสูตรปี 60 (กู้ครบ 4 ปี แล้วยังไม่จบตามหลักสูตร)

DPU จับมือ บริษัท เกรท ดีไซน์ แอนด์ ไลฟ์สไตล์ จำกัด ร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัยและพัฒนานักศึกษา

DPU จับมือ บริษัท เกรท ดีไซน์ แอนด์ ไลฟ์สไตล์ จำกัด ร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัยและพัฒนานักศึกษา

DPU จับมือ บริษัท เกรท ดีไซน์ แอนด์ ไลฟ์สไตล์ จำกัด ร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัยและพัฒนานักศึกษา

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การใช้โปรแกรม STATA เพื่อการจัดการข้อมูล และการวิจัย” ครั้งที่ 2

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การใช้โปรแกรม STATA เพื่อการจัดการข้อมูล และการวิจัย” ครั้งที่ 2

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การใช้โปรแกรม STATA เพื่อการจัดการข้อมูล และการวิจัย” ครั้งที่ 2

DPU โชว์เจ๋ง ปั้นหลักสูตรคุณภาพ เปิดตัวห้องเรียน Startup สร้างนักธุรกิจตอบโจทย์ยุคดิจิทัล

DPU โชว์เจ๋ง ปั้นหลักสูตรคุณภาพ เปิดตัวห้องเรียน Startup สร้างนักธุรกิจตอบโจทย์ยุคดิจิทัล

DPU โชว์เจ๋ง ปั้นหลักสูตรคุณภาพ เปิดตัวห้องเรียน Startup สร้างนักธุรกิจตอบโจทย์ยุคดิจิทัล

DPU จับมือ กรมราชทัณฑ์ ร่วมมือในโครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

DPU จับมือ กรมราชทัณฑ์ ร่วมมือในโครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

DPU จับมือ กรมราชทัณฑ์ ร่วมมือในโครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

ขอแสดงความยินดี ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ ได้รับรางวัล Young researcher ในงาน BIDC 2017 Bangkok International Digital Content Festival

ขอแสดงความยินดี ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ ได้รับรางวัล Young researcher ในงาน BIDC 2017 Bangkok International Digital Content Festival

ขอแสดงความยินดี ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ ได้รับรางวัล Young researcher ในงาน BIDC 2017 Bangkok International Digital Content Festival

นิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ DPU ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการในหัวข้อ “นิติเวชศาสตร์ : บทบาทในกระบวนการยุติธรรมไทย”

นิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ DPU ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการในหัวข้อ “นิติเวชศาสตร์ : บทบาทในกระบวนการยุติธรรมไทย”

นิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ DPU ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการในหัวข้อ “นิติเวชศาสตร์ : บทบาทในกระบวนการยุติธรรมไทย”