กรอบภารกิจ

กรอบภารกิจศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

1. คลินิกกฎหมาย (Legal Clinic)

     1.1 บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายในเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป
     1.2 บริการให้ความรู้ทางกฎหมายเพื่อรับใช้สังคม เป็นบริการที่มิได้ดำเนินการเพื่อแสวงหาผลกำไร

 

 

2. บริการกฎหมาย (Legal Service)

     2.1 ให้บริการดำเนินการทางคดีรับว่าความ ทั่วราชอาณาจักร ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง ฯลฯ โดยทนายความและสำนักงานทนายความ โดยการประสานงานผ่านศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
     2.2 ให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาวางแผน ทางกฎหมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
     2.3 ให้บริการแปลภาษาต่างประเทศทางด้านกฎหมาย สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

ประชาชนสามารถใช้บริการ CeLeC ได้โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. ขอรับบริการได้ที่คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ อาคาร ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ (อาคาร 6) ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น.(สงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามแบบสาธารณะ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล)
2. โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 812,891,753
3. โทรสาร 02-954-7367

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : free web counter