ขอบเขต

ขอบเขต

การให้ความช่วยเหลือมีขอบเขต ดังต่อไปนี้

1

กรณีเกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ

2

เผยแพร่ข่าวสารความรู้ทางกฎหมายโดยการจัดเอกสาร เพื่อแนะแนวทางที่ถูกต้องในการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งในทางแพ่ง อาญา และปกครอง

 

3

กรณีที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและแนะนำทางกฎหมายในทางความแพ่ง อาญา และปกครองแก่ประชาชนเฉพาะผู้ที่ไม่มีรายได้เพียงพอจะขอคำปรึกษาหรือแนะนำจากทนายความอื่นทั่วๆ ไปได้

 

ประชาชนสามารถใช้บริการ CeLeC ได้โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. ขอรับบริการได้ที่คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ อาคาร ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ (อาคาร 6) ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันอังคาร - วันเสาร์ 9.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น.
2. ฝากคำถามเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทาง https://www.facebook.com/celecdpu
(สงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามแบบสาธารณะ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล)
3. โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 812,891
4. โทรสาร 02-954-7367

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : free web counter