วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การทำงาน

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย Center of Legal Counseling

1

เพื่อให้คำปรึกษาขั้นเบื้องต้นและแนะนำทางกฎหมาย ทั้งในทางแพ่ง อาญา และปกครองแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

 

2

เพื่อให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มีโอกาสฝึกฝนการวินิจฉัยปัญหาและดำเนินการทางคดีขั้นต้น และเพิ่มพูนความชำนาญทางกฎหมายในทางปฏิบัติ

3

เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

 

ประชาชนสามารถใช้บริการ CeLeC ได้โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. ขอรับบริการได้ที่คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ อาคาร ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ (อาคาร 6) ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น.(สงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามแบบสาธารณะ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล)
2. โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 812,891,753
3. โทรสาร 02-954-7367

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : free web counter